Gerrit Hiemstra voorziet grote uitdagingen voor de infrasector

Artikel delen

Meteoroloog en voormalig NOS-weerman Gerrit Hiemstra sprak 18 oktober over de gevolgen van klimaatverandering voor onze leefomgeving. Hij deed dit tijdens de bijeenkomst van Stichting Infra Bindt bij Hogeschool Inholland in Alkmaar voor een publiek van meer dan 200 geïnteresseerden. Om deze gevolgen te beperken of op te vangen zijn talloze infrastructurele voorzieningen nodig. Dat betekent in het waterrijke Noord-Holland veel en vooral uitdagend werk voor de infrasector.

Gerrit Hiemstra

Gerrit Hiemstra: “Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, zijn adapterende maatregelen nodig om wateroverlast en watertekort tegen te gaan.”

Klimaatverandering, wat moet je ermee?’ Met deze prikkelende titel onderbouwde Hiemstra de klimaatverandering met cijfers over de temperatuurstijging en de groeiende concentratie CO2 in de atmosfeer. De effecten zijn merkbaar in de vorm van hitte, droogte en extreme regenbuien. Om de doelstellingen van het internationale Klimaatakkoord te bereiken, zijn drastische maatregelen nodig zoals veel minder en duurzaam energiegebruik. Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, zijn adapterende maatregelen nodig om wateroverlast en watertekort tegen te gaan. De infrasector is hard nodig om projecten in deze twee richtingen te realiseren en zal in de uitvoering ook zelf emissies moeten afbouwen met de inzet van elektrisch materieel. Hiemstra roept iedereen op te stoppen met fossiele brandstoffen en zich te richten op de toekomst. Veranderen begint bij jezelf.

Ander water- en bodembeheer

Maarten Poort en Daan Bood van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) presenteerden hoe klimaatverandering ook nu al effect heeft op de projecten die ze in gang zetten. Om waterveiligheid en voldoende goed en gezond water te garanderen, beheert HHNK het watersysteem in Noord-Holland. Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, moet ruimtelijke ordening veel meer water- en bodemsturend worden. Dit betekent onder meer leeffuncties als wonen op de juiste plek neerzetten en maatregelen nemen die de waterveiligheid op verschillende manieren borgen. Een van de projecten is de boezemberging Vliegveld Bergen dat het gebied minder kwetsbaar maakt voor wateroverlast en watertekort.

Gerrit Hiemstra

Kansen voor de sector

De presentaties volgden op de noodkreet van gastheer Robert Chamski, teamleider built environment van Hogeschool Inholland in Alkmaar, over het teruglopend aantal studenten aan de hbo-opleiding Civiele Techniek. Stichting Infra Bindt blijft zich daarom inspannen om het mooie vakgebied uit te dragen en de infra te promoten.

Gert Oerlemans, voorzitter van Infra Bindt: “Klimaatverandering heeft grote gevolgen. Met de inzet van ons allemaal kunnen we die beperken en opvangen. Dat betekent grote kansen voor de infrasector. Enthousiaste jonge mensen met verschillende specialisaties zijn de komende decennia hard nodig.”

Stichting Infra Bindt

Al meer dan 10 jaar brengt Stichting Infra Bindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar om de infrabranche in Noord-Holland te promoten en enthousiaste mensen voor de sector aan te trekken. Dit gebeurt onder meer met vele gastlessen aan het voortgezet onderwijs en deelname aan Promotie Evenementen Techniek voor het basisonderwijs. Vele vakmensen met verschillende specialisaties zijn nodig om projecten voor de energietransitie, klimaatadaptatie en renovatie van vele wegen, bruggen en kades te realiseren.

Meer informatie op www.infrabindt.nl