InfraCampus Harderwijk breidt uit

Artikel delen

Ruim vier jaar geleden werden de deuren van de InfraCampus Harderwijk geopend. Op woensdag 10 april 2019 vond de officiële opening plaats. Op deze dag opende Erik Kerssies, directeur Bouw & Infra Park, het programma. Toenmalig wethouder van de gemeente Harderwijk, mevrouw Christianne van der Wal, verrichte de officiële openingshandeling. Vanaf dat moment was de InfraCampus het nieuwe oriëntatiecentrum voor de bouw- en infrasector.

Wethouder Christianne van der Wal van de gemeente Harderwijk verrichtte in 2019 de openingshandeling op een asfaltspreidmachine.

Wethouder Christianne van der Wal van de gemeente Harderwijk verrichtte in 2019 de openingshandeling op een asfaltspreidmachine. Foto: Frank de Groot.

In 2012 is Stichting IKN opgericht als een kenniscentrum voor IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater). Jan Schoemaker, nog steeds bestuurslid, heeft Stichting IKN opgericht. Het doel was destijds om opdrachtgevers (gemeenten en waterschappen) mee te nemen in de onderhoudsrondes van IBA-systemen, die eind jaren’90 waren aangelegd. Dit om gemeenten en waterschappen bewust te maken van de niet goed werkende systemen. Vanuit die gedachte werd een expositie opgezet van de aangetroffen gebreken. Tevens werden er systemen gepresenteerd die een goed resultaat opleverde voor de zuivering van het afvalwater. Stichting IKN verzorgde een aantal keren per jaar netwerkdagen op de expositielocatie in Ede.

Naast de afvalwatervraagstukken, vroeg ook ruimtelijke adaptatie steeds meer aandacht. Een aantal jaren geleden kwam een afvaardiging van het bestuur van Stichting IKN in contact met Erik Kerssies. Op het Bouw & Infra Park was een mooie ruimte beschikbaar met buitenterrein, dat gebruikt kon worden om een nieuwe expositieruimte op te zetten in samenwerking met partijen uit de bouw- en infrasector. Na een aantal positieve gesprekken werd de InfraCampus een feit en gaat de stichting verder onder de nieuwe naam: InfraCampus – Stichting IKN. “Wij richten ons nog steeds op het verzamelen, ordenen en het delen van kennis van de bouw en infrastructuur”, aldus Gerrit Hasperhoven, voorzitter InfraCampus – Stichting IKN. “Waarbij speciale aandacht is voor innovaties voor de inrichting van de totale fysieke leefomgeving bovengronds en ondergronds”.

Het lint is in 2019 doorgeknipt door toenmalig wethouder Christianne van der Wal.

Het lint is in 2019 doorgeknipt door toenmalig wethouder Christianne van der Wal. Erik Kerssies (rechts van de wethouder), directeur Bouw & Infra Park en Frans Debets (links), voorzitter IKN, ondersteunden de openingshandeling. Foto: Frank de Groot.

Delen kennis en innovaties met markt

We staan voor grote opgaves wanneer het gaat om klimaatadaptatie, energietransitie en het verduurzamen van de openbare ruimte. Gemeenten, waterschappen en provincies zijn hiermee genoodzaakt om nu keuzes te maken en maatregelen te treffen om klimaatdoelstellingen, die zijn vastgesteld binnen de EU, tijdig te kunnen bewerkstelligen. InfraCampus – Stichting IKN ziet het als haar opgave om kennis uit te markt te verzamelen en uit te dragen aan organisaties die aan de vooravond staan van het maken van belangrijke beslissingen. Naast provincies, gemeenten en waterschappen, zijn dit uiteraard ook advies- en ingenieursbureaus.

Om deze kennis te kunnen delen organiseert InfraCampus Harderwijk vier keer per jaar een Kennisdeeldag. Deze dagen worden gevuld met een sprekers die vertegenwoordigd zijn in de InfraCampus, maar ook sprekers uit het netwerk van Stichting IKN. Daarnaast worden er uiteenlopende initiatieven ontplooid door expoanten die zijn vertegenwoordigd in de InfraCampus.

Infracampus

Brede vertegenwoordiging

De InfraCampus is fungeert als permanent oriëntatiecentrum, waar momenteel ruim 50 exposanten zijn vertegenwoordigd. Door de aanwezigheid van de ondernemers uit de bouw- en infrasector kan de bezoeker in een korte tijd kennis maken met de vele producten en diensten die aanwezig zijn op de InfraCampus en die direct toepasbaar zijn binnen de grote (ruimtelijke) opgaven van deze tijd. De stands zijn uniform opgezet en zijn gelegen aan brede looppaden.

U ontmoet exposanten die concrete oplossingen bieden voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Er zijn tal van exposanten vertegenwoordigd die onder andere (niet limitatief) oplossingen bieden wanneer het gaat om berging en hergebruik van hemelwater, zuivering van afvalwater en productie van drinkwater. De ondergrondse infra is vertegenwoordigd wanneer het gaat om leverantie en onderhoud van rioleringsassets en slimme methoden voor de aanleg van kabels- en leidingen. Verder zijn er bedrijven aanwezig die kunnen helpen met vraagstukken die relatie hebben met risico gestuurd beheer, energie(transitie) en circulariteit.

De InfraCampus is gesitueerd op het Bouw & Infra Park. Een inspirerende en vooral dynamische locatie waar bouwen, kennis delen en ontwikkelen centraal staan. Jongeren bouwen hier letterlijk aan hun toekomst en worden opgeleid tot vakmannen en vakvrouwen in de grond-, weg- en waterbouw. Hier wordt serieus aan de weg getimmerd. Het park is eveneens de thuisbasis van veel organisaties die een nauwe band hebben met de bouw- en infrasector.

Uitbreiding gevolg succesvolle aanpak

In het najaar 2023 wordt de InfraCampus Harderwijk uitgebreid. “De snelle uitbreiding van de hal toont aan dat de InfraCampus een succes is gebleken”, vertelt Erik Kerssies. In april 2023 heeft er een ontbijtsessie plaatsgevonden met de huidige exposanten van de InfraCampus en werd er positief gereageerd op de groei van de InfraCampus en de plannen die aanstaande zijn. Op dit moment zijn er ruim 50 exposanten vertegenwoordigd. Door de uitbreiding van de hal worden er 25 nieuwe plekken gecreëerd.

“Met de uitbreiding willen we het inspiratiecentrum in Nederland worden dat bedrijven en organisaties helpt hun weg te vinden op het gebied van klimaatadaptatie en overige klimaat- en energievraagstukken in de openbare ruimte”, aldus Erik Kerssies. Met de uitbreiding van de hal wordt direct de beursvloer verder geprofessionaliseerd. Zo wordt de hal ingedeeld in thema’s, die worden aangeduid met duidelijke signing. Hierdoor kan de bezoeker gericht in contact omen met organisaties die een oplossing bieden voor een specifiek vraagstuk. De InfraCampus Harderwijk is dagelijks geopend en het is daardoor ook mogelijk om een afspraak in te plannen met een exposant. Ook na de uitbreiding van de hal kunt u op ieder gewenst moment inspiratie opdoen.

Zowel het bestuur van de InfraCampus – Stichting IKN als de directeur van Bouw & Infra Park  Harderwijk zien uit naar de volgende stap in dit mooie groeiproces van de InfraCampus. Bestuurslid Jan Schoemaker, nog steeds een drijvende kracht achter dit mooie initiatief, zit dan ook te popelen om het tweede deel van de hal te vullen met exposanten uit de bouw- en infrasector.