Door droogte nog grotere schadepost huiseigenaren

Artikel delen

De gevolgen van klimaatverandering zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Robin Lomulder, Senior Consultant Hydrologie, Fugro, reageert: “Als woningeigenaren hun funderingen niet aanpakken, worden ze uiteindelijk gedwongen om bijna een ton te investeren of te verhuizen.”

droogstaande paal

Droogstaande paal onder langshout. Foto: Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Tijdens lange periodes van droogte daalt het grondwaterpeil. Met name oudere woningen, gebouwd voor 1970, lopen hierdoor risico’s, want die zijn vaak gefundeerd op houten palen of staal. Bij laatstgenoemde rusten de funderingselementen (poeren/bogen/randbalken) rechtstreeks op de ondergrond. Het is volgens Robin Romulder algemeen bekend dat houten paalfunderingen kunnen rotten bij lage grondwaterstanden. Daarnaast kunnen lage grondwaterstanden maaiveldzakkingen veroorzaken in klei- en veengronden en ook zodoende schade toebrengen aan huizen. In heel Nederland daalt de bodem, met uitzondering van gebieden met zandgrond, zoals Twente, delen van Brabant en de Veluwe.

Overheid moet helpen

gevelHet woningtekort in Nederland neemt nu al toe. Wanneer bestaande huizen ook nog eens onbewoonbaar worden, komen mensen nog verder in de problemen. Als zij hun funderingen niet aanpakken, worden ze uiteindelijk gedwongen om bijna een ton te investeren of te verhuizen. De overheid moet hierbij helpen, want dit is niet individueel als huiseigenaar op te lossen. Als mensen moeten vertrekken omdat woningen verzakken of schade oplopen, zijn we nog verder van huis. De overheid moet daarom helpen om het grondwaterpeil op te krikken, aldus de Senior Consultant Hydrologie.

Als huiseigenaren zelf willen beginnen, kan dat volgens Lomulder natuurlijk. Zij kunnen namelijk in natte periodes water in de bodem opslaan. Dan heb je als het ware een soort ondergrondse spaarrekening gevuld met water. Dat water kunnen ze in droge tijden omhoog pompen en veen en klei nat houden. Zo voorkom je schade.

Van oudsher zijn we gewend aan een gelijkmatige verdeling van de neerslag over alle seizoenen. Tegenwoordig blijft de totale hoeveelheid neerslag min of meer hetzelfde. Maar het grote verschil is dat de neerslag nu in zeer hevige buien valt, gevolgd door lange periodes van droogte. Daarom is het volgens Lomulder belangrijk om die natte periodes te gebruiken om water op te slaan.