“Biodiversiteit op de dijk zorgt voor win-win situatie”

Artikel delen

Door de klimaatveranderingen is een optimaal dijkonderhoud noodzakelijk en de keuze van de juiste grasmengsels een hoofdzaak. We spreken Thijs Schoenmakers, grasspecialist bij DSV zaden Nederland over zijn ervaring met grasmengsels voor dijken; mengsels die tegenwoordig ook aangevuld kunnen worden met inheemse kruiden en klavers.

Het planten van dijkbegroeiingSchoenmakers: “Wij zien dat door de klimaatveranderingen er steeds meer aandacht is voor  het versterken en verhogen van de dijken. De klimaatverandering zorgt voor weersextremen zoals lange droge perioden of hevige overmatige regenval. Dit vergt meer van onze dijken en ook maatwerk oplossingen op het gebied van mengsels ten behoeve van dijken.” Maar er is meer: “Er wordt bij de aanleg van dijken tegenwoordig ook gekeken naar een verbeterde biodiversiteit,” aldus Schoenmakers.

Biodiversiteit op dijken

Waar eerder altijd vooral naar de sterkte van een dijk gekeken werd, houdt men nu dus ook steeds vaker rekening met de biodiversiteit op en rondom een dijk. Schoenmakers hierover: “Dit betekent dat er naast grassen ook kruiden en klavers op de dijken mee ingezaaid worden. Door een combinatie van grassen, klavers en kruiden toe te passen wordt de biodiversiteit verbeterd. Het wortelstelsel van de diverse soorten zorgt ook voor extra versteviging van de dijk. Bovendien zorgt de toevoeging van kruiden en klavers in de bloeiperiode voor een ideaal habitat voor bijen, hommels en insecten. Een win-win situatie dus!”

Erosie verminderen voor sterke dijken

Thijs vervolgt: “Ons merk EUROGRASS kent verschillende mengsels die een bijdrage kunnen leveren in het sterker maken van dijken; te denken aan de algemeen bekende D1 en D2 mengsels. Door het juiste grasmengsel te zaaien op de dijk, worden de wortels van het gras verweven met de grond en klei en creëren ze een sterk wortelstelsel dat de dijk steviger maakt en eventuele erosie vermindert. Het zaaien van een grasmengsel op dijken draagt er aan bij dat de laatst aangebrachte laag van een dijk sterk en bedekt wordt. Dit voorkomt tevens uitspoeling bij regen of stof bij sterke wind.”

Advies en maatwerk

De specialisten van DSV zaden geven advies over de juiste grasmengsels, al dan niet aangevuld met kruiden en klavers. Zij kunnen door zowel opdracht gevende partijen als uitvoerende partijen benaderd worden om mee te denken. Schoenmakers: “Dat wil zeggen dat wij graag meedenken met de wensen en eisen die er van bepaalde partijen zijn. Aan de hand daarvan brengen we dan een (mengsel)advies uit en kunnen we de leverantie verzorgen.”

DSV zaden Nederland B.V.
www.dsv-zaden.nl