Onderzoek spoordijken ProRail van start

Artikel delen

Treinen die rijden op Nederlandse spoordijken worden zwaarder en sneller, en rijden vaker. Om te weten te komen of de spoordijken dit aankunnen, heeft ProRail vier ingenieursbureaus de opdracht gegeven dit in kaart te brengen. Op 1 november zijn ingenieursbureaus Sweco, Arcadis, Witteveen + Bos en RHDHV van start gegaan met het onderzoeken van de eerste trajecten. Het project gaat enkele jaren duren. 

Foto: Sweco Nederland

Belasting treinen en klimaatverandering 

In Nederland hebben we meer dan 3.000 kilometer spoordijken, de verhoogde ondergrond onder het spoor. Daar ligt zo’n 7.000 kilometer spoor op. Tachtig procent van de spoordijken is voor 1920 gebouwd met de kennis en kunde van toen. De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op het spoor. Er gaan meer treinen rijden, die ook nog zwaarder en sneller zijn. Daardoor worden de spoordijken steeds zwaarder en anders belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten en soms tot tijdelijke maatregelen, zoals het invoeren van snelheidsbeperkingen voor treinen vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond.

Invloed klimaatverandering

Ook de klimaatverandering van de komende jaren krijgt invloed op de stevigheid van onze spoordijken. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. De uitdaging voor ProRail is om meer kennis en inzicht te krijgen over de opbouw van de spoordijken.

Aanpak en fasering

De vier ingenieursbureaus werken in drie fasen: het in kaart brengen van de spoordijken met ondergrondmodellen (vergelijkbaar met de waterkeringen van Rijkswaterstaat), het in kaart brengen van de gevonden risicolocaties en als laatste het maken van schetsontwerpen voor risicolocaties. In het raamcontract voor de komende jaren vraagt ProRail op afroep verschillende trajecten uit te werken. Streven is om eind 2022 de eerste fase voor heel Nederland gereed te hebben.

Raakvlak met wetenschappelijk onderzoek

Naast de landelijke netwerkanalyse zijn recent TUDelft en Deltares gestart met wetenschappelijk onderzoek naar het (dynamisch) effect van treinen op de ondergrond. In combinatie met de netwerkanalyse kan zo een compleet beeld worden gevormd van de locaties waar we maatregelen moeten nemen.