Van puur functioneel naar duurzaam en esthetisch inrichten van de openbare ruimte

Artikel delen

Sinds 1945 produceert Van der Meijden Beton Industrie, kortweg MBI, betonnen bestratingsproducten en betongevelstenen. Het succes daarin is voor een groot deel het gevolg van de voortdurende innovaties in die producten. Commercieel directeur Patrick van den Tillaart: “Al 40 jaar geleden introduceerden wij als eerste fabrikant in Nederland met GeoColor kleurvaste betonstraatstenen met een toplaag van natuurlijk materiaal. Daar is een reeks aan innovaties aan toegevoegd, met combinaties van beton en keramiek, structuurstenen, geluidreducerende stenen, waterpasserende oplossingen, onkruidvrije bestrating et cetera. We kijken inmiddels verder dan die producten, want het zijn aantrekkelijke producten maar nog niet die mooie, comfortabele en duurzame eindoplossing voor de openbare ruimte. Daarom willen wij als MBI De Steenmeesters samenwerken met partijen binnen infraprojecten om vanuit onze kennis op het gebied van infra, tuin en bouw die praktische en esthetische buiten-leefomgeving te bewerkstelligen.”

75 jaar MBI De Steenmeesters

Patrick van den Tillaart

MBI De Steenmeesters wil graag vroegtijdig aan tafel bij opdrachtgevers, architecten, adviseurs en aannemers om de beste oplossing voor een infravraagstuk te ontwikkelen. Dat past ook in de huidige tijd waarin oplossingen inspirerend en integraal moeten worden aangepakt. Van den Tillaart: “Wij hebben jarenlang met de drie businessunits infra, tuin en bouw gewerkt. Voor de tuin en voor de betonnen gevelproducten zijn wij marktleider in Nederland en in de infra zijn wij één van de grootste spelers. We zien dat we veel meer kruisbestuiving kunnen genereren tussen die businessunits en dat de markt daar direct van profiteert. Want de opgaven in de infra bestrijken vandaag de dag meer dan de verharding. Het gaat om de totale inrichting met veel elementen als zitplekken, keerwanden, vijvers, taluds, aansluiting op gevels, groen en verlichting. Binnen onze huidige 5W-strategie (werken, winkelen, welzijn, wegen, wonen) clusteren wij die brede kennis van infra, tuin en bouw. Dat helpt om uitdagende en complexe ontwerpen van gedegen adviezen te voorzien.”

Esthetisch fraaie, duurzame en gecertificeerde bestrating.

Fraai en duurzaam

Neem de voorsprong die is opgebouwd in de tuinsector, die direct kan worden ingezet voor de infraoplossingen in de publieke ruimte. Van den Tillaart legt uit: “Met onze GeoCeramica producten voor de tuin hebben wij het verschil in de tuinaanleg kunnen maken. Op een basis van beton zit een hoogwaardige, prachtige keramische laag. Voor de tuin maken wij die producten 4 cm dik, maar we kunnen die eenvoudig dikker maken voor toepassing op pleinen, in winkelstraten, op boulevards, in parken en andere toepassingen in de openbare ruimte. Waar gemeenten nu nog helemaal uit Azië natuursteen halen, dat vaak onder twijfelachtige omstandigheden wordt gewonnen, bieden wij met GeoCeramica infraproducten die even fraai en tegelijk duurzaam, gecertificeerd en veelal goedkoper zijn. Tot en met grootformaattegels van 1 x 1 meter. En je kunt op zo’n plein of winkelstraat in een fraaie harmonie aansluiten met onze GeoColor producten, want die blijven na 40 jaar een bestseller. Of met vernieuwende, opvallende stenen die zorgen voor een bijzonder bestratingsverband.”

Chique en praktische producten voor winkelgebieden en pleinen.

Met dit laatste doelt de commercieel directeur op Capital-L en Capital-T, twee nieuwe betonstraatstenen die in samenwerking met Marseille Buiten zijn ontwikkeld. Deze producten zorgen voor veel speelruimte voor legverbanden en overgangen van dichte naar open bestrating. De stenen zijn gebaseerd op de standaardmaten 10,5 x 21 cm, zodat ze altijd te combineren zijn met bestaande straatstenen. “Ook met andere professionals zijn wij samenwerkingen aangegaan, bijvoorbeeld Wienerberger voor baksteenproducten, Aco voor afwatering en Van den Berk Boomkwekerijen. Zo kunnen onze adviesteams schouder aan schouder met u in vruchtbaar partnerschap werken van tekentafel naar eindoplossing. Niet voor niets is onze motto vandaag de dag: ‘Wij helpen onze projectpartners graag succesvol te zijn’.”

Speciaal steenformaat Capitol.

Investeren in woon- en leefomgeving

De transitie van MBI De Steenmeester van productgeorganiseerd naar oplossingsgerichte adviezen komt volgens Van den Tillaart op het juiste moment. “We zagen de laatste jaren een verarming van de woonomgeving, zeker tijdens de economische recessie na de bankencrisis. Toen werd de inrichting puur functioneel en dat zorgde voor verarming van de woon- en leefomgeving. Het is in het belang van stad en dorp om te blijven investeren in de buitenomgeving, want dat klinkt door in de beleving en het welzijn van mensen en de waarde van de woningen. Dan moet je de komende jaren niet terugvallen op puur functionele dertien-in-een-dozijn-inrichtingen. Onze buitenruimte en met name de mensen die er wonen, werken en recreëren verdienen beter. Kijk op onze website, bel voor ons adviesteam of breng een bezoek aan onze dealers verspreid over heel Nederland.”

Leergierig team binnen familiebedrijf

MBI De Steenmeester is een 100% familiebedrijf met passievolle ondernemersgeest en een leergierig team van een kleine 400 medewerkers. Patrick van den Tillaart: “We hebben binnen het bedrijf korte lijnen zodat we snel besluiten kunnen nemen. We geven ruimte aan innovatieve ideeën vanuit het team, in de wetenschap dat we liever naast succesvolle innovaties ook minder geslaagde ontwikkelingen op de markt brengen dan helemaal geen ontwikkelingen. Innoveren zit in ons DNA en heeft ons de afgelopen jaren toppers als GeoSteen, GeoCeramica, GeoStylistix GeoColor, GeoRetron, GeoSilent en GeoStructura gebracht. We hebben de tuin- en inframarkt met deze producten weten te veranderen. Met luisteren naar de klant en met oog voor oplossing en detail. We maken na 75 jaar nog steeds prima producten voor de infra, maar vandaag de dag compleet met het perspectief op die mooie, comfortabele en duurzame eindoplossing.”

Informatie: www.mbi.nl