‘Bouwteamverband leidt tot het beste eindresultaat’

Artikel delen

Qua omzet, winst, omvang en machinepark behoort familiebedrijf Van Gelder tot de grootste infra-ondernemingen van Nederland. Toch heeft het bedrijf alle kenmerken van een mkb’er, zegt algemeen directeur Henri van der Kamp. Hoe is dat te rijmen? Een gesprek over de maatschappelijke opdracht, ondernemerschap, relatie met opdrachtgevers en werknemers en de taken van een brancheorganisatie.

Van Gelder Groep: grote onderneming met mkb-dna pleit voor samenwerking

 

Tekst: Arie Grevers

Herinrichting Coolsingel Rotterdam. De Coolsingel wordt een verkeersluwe boulevard van monumentale allure, maar blijft met 25 metro-uitgangen één van de drukste straten van de stad. Van Gelder zorgt tijdens de uitvoering voor de omgevingscoördinatie. Verder voert het bedrijf de gww-werkzaamheden uit, waaronder het aanbrengen natuurstenen plaveisel. Van Gelder Verkeerstechniek legt de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties aan. En dochteronderneming Van den Heuvel Infra realiseert de werkzaamheden aan de Lightrail.

“Van gevel tot gevel. Alles wat daar tussen zit, kunnen wij met onze eigen divisies invullen. Eén aanspreekpunt voor een integrale aanpak. Dat is het doel van onze bedrijfsstrategie.” Het is geen grootspraak van Henri van der Kamp. Dat is te zien aan bijzondere projecten die de Van Gelder Groep uitvoert.
Ruim een jaar is hij nu algemeen directeur van de infra-onderneming met meer dan twintig vestigingen in Nederland en hoofdkantoren in Elburg en Nijkerk. Hij geeft handen en voeten aan het strategisch bedrijfsbeleid, waarvan de lijnen de afgelopen veertig jaar zijn uitgezet door Evert van de Poll. Deze was eerst in dienst binnen het bedrijf en sinds 1992 eigenaar. Samen met het directieteam stuurt Van der Kamp ongeveer 1.150 medewerkers in vaste dienst aan. Inclusief de flexibele schil en vaste onderaannemers houdt de onderneming gemiddeld 5.000 mensen aan het werk, zowel binnen de landsgrenzen als over de grens in Duitsland met een gezamenlijke omzet van ongeveer 500 miljoen euro. De projecten ongeacht de grootte voert hij bij voorkeur uit in bouwteamverband. “Dan kom je in gesprek met de opdrachtgever en andere betrokkenen. Dat leidt uiteindelijk tot het best mogelijke resultaat.”

Herinrichting Coolsingel Rotterdam. Dochteronderneming Van den Heuvel Infra realiseert de werkzaamheden aan de Lightrail.

Iconische en doorsnee projecten

Wie even de moeite neemt om door de concernwebsite te scrollen kan waarnemen dat de groep bijkans grossiert in bijzondere projecten. Van Gelder laat zich daarbij van zijn multidisciplinaire en innovatieve kant zien. Enkele recente voorbeelden: de herinrichting van de Coolsingel in Rotterdam waarbij zo ongeveer alle disciplines van het bedrijf betrokken zijn, de innovatieve sanering van de verzakte kades in Amsterdam en het project Kerkdennen in Ermelo dat in de wacht gesleept is met een plan voor nagenoeg nul CO2-emissie tijdens de uitvoering. Van der Kamp: “Dat soort projecten zijn voor ons de kersen op de taart. We kunnen laten zien wat we door de gezamenlijke inspanning van onze divisies in de mars hebben. De bulk van omzet en winst komt echter van een gevarieerd palet aan kleinere en middelgrote projecten: een rotonde aanleggen, een kabelproject, werken aan het spoor, asfalteren, wegdekrenovatie, vervangen van riolering, aanleg openbare verlichting, elektrificatiewerkzaamheden, enzovoort. En die werken voeren we dan uit met teams die op elkaar ingespeeld zijn. Doorgaans een combi van eigen mensen en vaste partners.”

Algemeen directeur Henri van der Kamp: “Graag meer aandacht bij brancheorganisaties voor ongevallen in de bouw- en infra.”

Mkb-houding richting medewerkers

Een multidisciplinaire onderneming die ongeveer 5.000 mensen aan het werk houdt. Kun je dan nog wel spreken van een mkb-bedrijf? “In de infra behoren we tot één van de grotere ondernemingen, dat is zo. Maar eigenlijk zijn we een groot familiebedrijf met een mkb-karakter. Omzet, winst en omvang bepalen niet het gevoel waarmee we ondernemen. Als gezegd: het gros van de projecten dat we uitvoeren komen van de ‘mkb-markt’. De cultuur in het bedrijf is minstens zo bepalend voor het mkb-gevoel. Dan heb ik het over de manier waarop we met onze mensen omgaan. Ze krijgen alle kansen zich professioneel te ontplooien via bijvoorbeeld ons opleidingscentrum Gelderpoort. Verder zijn we ons ervan bewust, dat achter elke medewerker een partner, een gezin staat. Mocht er onverhoopt in de persoonlijke situatie iets voorvallen, dan houden we daar rekening mee. Want het zijn onze mensen en die zijn niet zomaar inwisselbaar. Dat past ook bij het dna van een familiebedrijf en daar staan we voor.”

Toekomstbestendig kades voor Amsterdam. Van Gelder, Gebr. de Koning en het Japanse bedrijf Giken hebben – gesecondeerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares – een innovatieve methode ontwikkeld voor het trillingsvrij vervangen van de verzakte kades. Hierdoor zijn de kosten en uitvoeringstijd met de helft gereduceerd. Het in te zetten materieel verplaatst zich daarbij over het eigen werk, dus over de nieuw aangebrachte kadeconstructie. Dankzij deze aanpak blijven weg en gracht beschikbaar voor normaal gebruik. Het samenwerkingsverband van de drie ondernemingen draagt de naam G-kracht.

Nog zo’n mkb-kenmerk: de platte organisatiestructuur. “Ik heb niet de indruk dat de medewerkers een drempel over moeten om mij aan te spreken. Dat merk ik als ik de projecten bezoek. Ik kom er graag en bij enige regelmaat. Dat draagt ook bij aan de betrokkenheid van de mensen en betrokken mensen kun je verantwoordelijkheid toevertrouwen. Die cultuur van het mkb-familiebedrijf heb ik niet verzonnen. Deze was er al en is de verdienste van Evert van de Poll. Ik voel me er als een vis in het water.”
Van der Kamp noemt de bedrijfscultuur zelfs één van de redenen dat hij zijn huidige baan ambieerde. Voordat hij bij Van Gelder aantrad, had hij al een respectabele staat van dienst in het grootbedrijf achter zich: 23 jaar Heijmans en twaalf jaar Volker Wessels, waarvan zes jaar in de Raad van Bestuur. “Mooie jaren, daar niet van. Maar de afstand tussen de top en de werkvloer is erg groot. Het contact met alle lagen van het bedrijf ging ik missen.”

Project Kerkdennen Ermelo. Het ‘oude’ bedrijventerrein Kerkdennen ligt vlak naast een natuurgebied en wordt opnieuw ingericht. De minste CO2-uitstoot bij de uitvoering en hoge kwaliteit waren leidende criteria bij de gunning. Van Gelder kreeg de opdracht onder meer door de inzet van elektrisch aangedreven materieel: twee rupskranen (acht en vijftien ton). Ander elektrisch materieel: bandenzagen, trilplaten en zelfs schaftketen.

Opleidingscentrum Gelderpoort

Het opleiden van monteurs voor branche-erkende diploma’s en certificaten voor de laagspanning, middenspanning en gas-, water- en warmtedistributie, doen ze bij Van Gelder in het eigen Opleidingscentrum Gelderpoort. Ook medewerkers van concullega’s en opdrachtgevers halen er hun bevoegdheid. “Niet zo lang geleden was ik op bezoek in ons nieuwe praktijklokaal voor hoogspanning. Ik snap de fijne details niet zo, maar het is mooi om te zien met hoeveel toewijding en enthousiasme de jonge mensen over hun vak kunnen praten. Daar kan ik echt van genieten.”

Het gros van de werken aan spoor, weg, water, kabels en leidingen hebben een omvang waar elk gemiddeld mkb-bedrijf mee uit de voeten kan.

Crisis

Het woord crisis past niet zo in het vocabulaire van Van der Kamp. Hij heeft het liever over kansen. “Elke crisis biedt kansen voor ontwikkeling. We hebben inmiddels behoorlijk geïnvesteerd in elektrisch materieel. Daardoor slepen we opdrachten binnen waarvoor strenge emissie-eisen gelden. Kerkdennen in Ermelo is al genoemd. Onze ervaringen met het elektrisch materieel delen we met de leveranciers. Deze feedback leidt weer tot doorontwikkelingen, waardoor de elektrische machines beter worden. Zo leveren we een concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Dat vinden we nuttiger dan demonstreren op het Malieveld. Daar waren we dan ook niet bij verleden jaar eind oktober. Demonstreren past niet bij ons en onze visie op ondernemerschap. Als bedrijf zijn we dienstbaar aan de samenleving. Onze opdracht is oplossingen verzinnen. Daar zijn we goed in. En als de samenleving via de politiek iets wil doen aan de terugdringing van de emissies zien we dat als een opdracht en een uitdaging waarmee we graag aan de slag gaan.”
Blauwe diesel is al gemeengoed voor het eigen materieel. Vrijwel al het materieel dat op de werken ingezet wordt is overigens eigen. Op termijn ziet Van der Kamp mogelijkheden voor waterstof als brandstof; ook voor het zware materieel.
Bij Van Gelder merken ze nog weinig van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid 19. “Onze orderportefeuilles zijn goed gevuld. Alleen de wegenbouw blijft een beetje achter. Dat baart toch wel zorgen. Zeker als ik kijk naar de gevolgen op termijn als de tekorten bij gemeenten mogelijk leiden tot bezuinigingsronden.”

Het gros van de werken aan spoor, weg, water, kabels en leidingen hebben een omvang waar elk gemiddeld mkb-bedrijf mee uit de voeten kan.

Strijd tegen ongevallen

MKB INFRA was verleden jaar wel present bij de demonstratie in Den Haag. Hoe beoordeelt Van der Kamp de demonstratiebereidheid van de brancheorganisatie waar ook Van Gelder bij aangesloten is? “Daar heb ik op zich wel begrip voor. Een brancheorganisatie vertegenwoordigt de grootste gemene deler van haar achterban. We zijn eveneens lid van Bouwend Nederland. Ook daar steunden ze de demonstratie. Wij volgen onze eigen opvattingen en wijken daarmee kennelijk af van de grootste gemene deler. Daar kunnen we prima mee leven. Overigens vind ik dat de coronacrisis wel goed, tijdig en adequaat is opgepakt door de brancheverenigingen.”
Welke taak ziet Van der Kamp verder weggelegd voor de branchevereniging? “Even los van de rol in het cao-overleg en andere gebruikelijke taken, zou ik graag zien, dat er meer aandacht komt voor het terugdringen van het aantal ongevallen in onze sector.”

De Van Gelder Groep dankt zijn naam aan Hendrik van Gelder die in de jaren dertig het bedrijf dat gespecialiseerd was in kabbelleggen, overnam van zijn schoonvader Derk Kroeze. Deze was in 1916 gestart met het bedrijf. Directe aanleiding: de ingebruikname van de IJsselcentrale nabij Zwolle. Gewoon doen wat er in de directe omgeving te doen is. Dat pragmatische denken is nog altijd terug te vinden in het dna van het familiebedrijf. Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw bleven kabel-, leiding- en montagewerken core business. Vanaf dan gaat het snel. Er komt een grond, weg- en waterbouwdivisie bij die een grote bloei doormaakt als Evert van de Poll de leiding op zich neemt. Ook bij de kabels en leidingen gaat het voor de wind. In de jaren negentig, als Van de Poll eigenaar wordt, ontwikkelt het bedrijf zich tot multidisciplinair aannemer. Verdere uitbreiding van het activiteiten volgden in 2004 (Van Gelder Rail), in 2008 (Van Gelder Telecom) en in 2012 (Van Gelder Verkeerstechniek).