Voertuigkering op kunstwerken: veilig kan ook elegant zijn

Artikel delen

Dat opdrachtgevers en wegenbouwers bij een voertuigkering in de berm kiezen voor een standaard oplossing, daar kan Henk Zwartenkot, directeur Business Development van Saferoad, nog begrip voor opbrengen. Maar op het moment dat met veel effort en budget prachtige bruggen en viaducten worden ontworpen, die fraai passen in het landschap en wegbeeld, dan ‘vergeet’ men dat binnen de esthetische inspanningen passende voertuigkerende geleiderails en leuningen mogelijk zijn. “Het is jammer dat op veel fraai vormgegeven kunstwerken een weinig elegante voertuigkering wordt geplaatst. Terwijl wij als Saferoad een breed assortiment bieden en zelfs voor maatwerkoplossingen kunnen zorgen.”

Birsta leuning 2P en 3P op viaduct boven fietspad in Almere.

Er wordt in Nederland steevast een architect ingeschakeld als het gaat om de uitstraling van een kunstwerk en de inpassing ervan in het landschap. Henk Zwartenkot: “Er wordt veel geld voor uitgetrokken. Dan kun je feitelijk niet uit een boekje een CE-voertuigkering kiezen als je zo hecht aan dat esthetische beeld. Wij bieden een breed assortiment voertuigkeringen waarbij naast de veiligheid ook veel aandacht is besteed aan de esthetische vormgeving. Veiligheid en uitstraling kunnen prima samengaan. Je kunt een voertuigkerende constructie zo maken dat die uiterst sterk is – en rondom gecertificeerd – en tegelijk bijdraagt aan de vormgeving van dat kunstwerk.”

Birsta leuning 2P en 3P op viaduct boven fietspad in Almere.

Breed assortiment

Saferoad is van oorsprong een Noors bedrijf dat veel onderzoek doet naar voertuigkerende constructies op een veelheid van typen wegen die in Scandinavië voorkomen. Op basis van die grote variëteit aan bruggen heeft Saferoad een breed assortiment aan geleiderails-op-kunstwerk en voertuigkerende leuningen ontwikkeld. In een hoge kwaliteit vanwege het maritieme klimaat (zinklaagdikte). “Dit brede assortiment leidt ook voor Nederlandse kunstwerken in 9 van de 10 gevallen tot een veilige én fraaie oplossing. Als er budget is, kunnen wij ook een esthetische maatwerkoplossing ontwikkelen. Zo hebben wij voor de reconstructie van de Afsluitdijk een speciale voertuigkerende constructie op aardebaan ontwikkeld. Voor die specials gelden net als voor de producten uit het assortiment uitvoerige en tijdrovende test- en certificatieprocedures. Vandaar onze inzet op een zo breed mogelijk assortiment gecertificeerde producten, waaruit die passende oplossing direct te realiseren is.”

Een fraai vormgegeven kunstwerk verdient een fraaie voertuigkering. Bovenal moet het een veilige voertuigkering zijn. Op een kunstwerk komt daar specialistische kennis bij kijken, zo blijkt uit diverse aandachtspunten die Zwartenkot opsomt. Dan gaat het onder andere over de gecombineerde veiligheid van geleiderail en leuning, de doordachte verankering in het beton zodat de betonconstructie geen schade oploopt bij een aanrijding, de overgang van voertuigkering van weg naar viaduct en oplossingen bij beweegbare brugdelen.

Veilige en esthetisch fraaie Orsta leuning.

Circulaire aanpak

“De voertuigkering op een kunstwerk dient het gevaar van frontale aanrijdingen te beperken en moet voorkomen dat een (vracht)auto door de voertuigkering schiet en op de onderliggende weg of het spoor komt met alle risico’s van dien. Er staat doorgaans een geleiderail langs de weg -mede om het naastliggende schouw/vluchtpad te beschermen – maar voor daadwerkelijke voertuigkering is er tevens een leuning langs het viaduct nodig. Vaak zijn dit weinig elegante constructies. Je kunt die veiligheid ook in één constructie combineren en de zichtleuning minder pompeus maar wel voertuigkerend te maken. Het kan makkelijk een stuk zuiniger. Dan ben je ook nog goedkoper uit, met minder materiaalgebruik. Dat is van belang bij een duurzame en circulaire aanpak. Een voertuigkerende leuning is vaak volledig modulair. Dat maakt hem ook zeer geschikt voor demontage en hergebruik. Dit past eveneens prima binnen de opgaande trend van de ontwikkeling van circulaire viaducten.”

Tweede aandachtspunt is de verankering in de betonconstructie. “Wij ontwerpen die zodanig dat de voertuigkering de klap opvangt, maar dat de betonconstructie en het wegdek niet onnodig worden beschadigd, want daar komen meteen hoge kosten bij kijken. De keuze voor de juiste voertuigkering op een kunstwerk is een specialistisch vakgebied, waarvoor je de juiste partner moet inschakelen.”

Specialist

Dat geldt ook voor de overgang van voertuigkeringen langs de weg en die op het viaduct. In het laatste geval wordt alles in het werk gesteld om te voorkomen dat de vrachtwagen door de kering schiet. Echter, bij het beginpunt van deze heel stevige voertuigkering blijkt vervolgens weinig te zijn nagedacht over een veilige beginconstructie of overgang naar een lichtere voertuigkering. “Saferoad is specialist in dergelijke overgangen, waarbij wij zorgen voor één systeem voor en op de brug dat veilig in elkaar overgaat.”

Eenzelfde verhaal voor de voertuigkering op beweegbare brugdelen. “Je kunt niet zomaar even een hap uit de voertuigkering halen omdat ter plekke een brug moet scharnieren of een slagboom moet kunnen zakken. Te allen tijde moet de voertuigkering op zo’n brug aan de eisen voldoen. Dat betekent in de praktijk dat wij als Saferoad oplossingen zoeken om de voertuigkering netjes te laten meebewegen met het brugdeel. Als de brug naar beneden is, is direct sprake van die gewaarborgde veilige voertuigkering.”

Overgangsconstructie Birsta leuning.

Voor verbetering vatbaar

Henk Zwartenkot besluit: “Veel oplossingen voor voertuigkeringen zijn voor verbetering vatbaar, of je nu praat over de vereiste veiligheid of fraaiere esthetische oplossingen. Saferoad is er voor die passende standaardmatige oplossing én voor dat huzarenstukje als de voertuigkering op een kunstwerk – al dan niet met bewegend brugdeel – complex van aard is.”

Saferoad
www.saferoad.nl