Reinigingsbedrijf klaar voor een duurzame toekomst

Artikel delen

In mei 2020 is Wolfswinkel Reiniging verhuisd naar een nieuwe locatie in Maarsbergen. Bij de ontwikkeling van hun nieuwe uitvalsbasis is er gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke energievoorziening.

pand wolfswinkel

Met het oog op de energietransitie is Wolfswinkel van het aardgas af. Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van aardwarmte en het water voor de wasstraat wordt opgewarmd door zogeheten heatpipes. Alle verlichting bestaat uit ledlampen met bewegingssensor en de elektriciteitsvoorziening wordt gefaciliteerd door zonnepanelen.

Duurzame leverancier

Sinds 2010 is het reinigingsbedrijf aangesloten bij Duurzame leverancier, een initiatief van Bouwend Nederland dat verbruikscijfers van onder andere brandstof en stoken omzetten naar CO2-uitstoot. Ondanks een flinke groei in de afgelopen jaren flink is de uitstoot, met waardes tussen de 2185 en 2841 ton CO2 per jaar, gelijk gebleven. De volgende maatregelen dragen (in)direct bij aan het beheersen en minimaliseren van deze uitstoot.

HVO-brandstof

Wolfswinkel heeft een eigen brandstoftankinstallatie om veegmachines en wegdekreinigers met Hydrotreated Vegetable Oil af te tanken. HVO is een fossielvrije, hernieuwbare en biologisch afbreekbare brandstof die zorgt voor een CO2-reductie van maar liefst 89%.

Afvalwater

Er is in eigen beheer een mobiele waterrecycling ontworpen, waardoor wegdekreinigers niet hoeven om te storten. Dit scheelt tijd én draagt bij aan het reduceren van rijkilometers en dus CO2-uitstoot.

Hemelwater

Het hemelwater van het terrein en daken wordt opgevangen in grote kelders van in totaal 1200 m3. Dit productiewater wordt gebruikt om de machines af te tanken ten behoeve van het reinigen van wegen/terreinen.

Wolfswinkel Reiniging
https://www.wolfswinkelreiniging.nl/