Geen brug te ver voor houten toepassingen

Artikel delen

Het gebruik van hout en andere biobased materialen gaat een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van de bouwsector. Voor woningen is al een duidelijke trend zichtbaar en worden klimaat- en circulaire ambities volop vertaald in houttoepassingen. Diezelfde mogelijkheden liggen er in de grond-, weg- en waterbouw. Daarom slaan De Bouwcampus, Centrum Hout, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en FSC Nederland de handen ineen om ook in de GWW-sector kansen te grijpen en mogelijke belemmeringen voor het gebruik van hout weg te nemen. De focus? Die ligt dit jaar op bruggen.

brug van boven

Bron: WijmaKampen

Houten brug

Bron: GWWHoutimport

Eric de Munck van Centrum Hout verklaart deze keuze: “Bruggen vervullen een belangrijke functie in ons waterrijke land. Ze verbinden. Dat geldt voor kleine fiets- en voetgangersbruggen in wijken en parken, maar ook voor de steeds groter wordende overspanningen over wegen en het spoor. Door de lage milieuscore, technische prestaties en de landschappelijke inpassingsmogelijkheden staan steeds meer opdrachtgevers open voor bruggen van hout. Houtconstructies zijn vaak geheel demontabel en met hout uit duurzaam beheerde bossen als hernieuwbaar materiaal sluit het gebruik direct aan bij circulaire doelen.”

Eric noemt voorbeelden die laten zien dat de mogelijkheden van hout vrijwel oneindig zijn als het gaat om bruggenbouw: “De provincie Groningen koos voor hout voor de langste houten fietsverbinding van Europa (Pieter Smitbrug) en de gemeente Oirschot werd verrijkt met een prachtige vakwerkbrug over het Wilhelminakanaal. Ook is er potentie voor houten verkeersbruggen: na de realisatie, circa 10 jaar geleden, van twee houten brugconstructies in de zwaarste verkeersklasse over de A7 bij Sneek onderzoekt Rijkswaterstaat ook nu weer enkele houten brugvarianten in deze verkeersklasse. Het traject om samen met opdrachtgevers houten bruggen meer aandacht te geven past daarom helemaal in de duurzame GWW-gedachte.”

Bruggenbouwers bij de overheid

De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat zijn aangesloten bij de coalitie om de meerwaarde van houttoepassingen beter onder de aandacht te krijgen. Zij spelen daarin graag een voortrekkersrol. Martijn Weening, Adviseur Duurzaamheid van de Provincie Noord-Holland: “Ik ben groot voorstander van het toepassen van meer hout in het areaal van de Provincie. Indien we een wezenlijke bijdrage willen leveren aan het reduceren van CO2-emissies in de keten en willen bijdragen aan de circulaire economie moeten we niet vast blijven houden aan de materialen waarmee we reeds bekend zijn.” Martijn staat open voor het experimenteren en opschalen van nieuwe technieken, toepassingen en materialen en roept op ook te kijken naar andere sectoren: “Hout heeft zich reeds bewezen in de woningsector, laten we alsjeblieft daarvan leren. Daarnaast ben ik persoonlijk van mening dat hout een prachtige esthetische bijdrage kan leveren aan onze infrastructuur.”

Jeroen Nagel licht de beweegredenen vanuit Rijkswaterstaat toe om deel te nemen in de coalitie: “We doen mee omdat de ambitie in ons Impulsprogramma circulaire economie alleen door samenwerking in de gehele waardeketen van materialen tot stand kan komen. In de houtketen ligt de nadruk vooral op de opbouw van benodigde kennis en kunde voor de toepassing van hout in diverse GWW- objectgroepen. In onderzoek naar ‘circulaire innovaties’ is de potentiele bijdrage aan de reductie van de milieu-impact onderzocht, dat inmiddels inbedding vindt in onze strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten 2030’. Zowel in de verkenning houtketenprestaties als het onderzoek circulaire innovaties zijn verkeersbruggen als kansrijk benoemd, daarin vinden we elkaar dus in deze samenwerking.“

houtenbrug in hal

Bron: WijmaKampen

Kennis en lef gevraagd bij opdrachtgevers

Komend jaar gaat de coalitie verder bouwen aan het traject waarmee ze twee jaar geleden is gestart: Meer hout in de GWW. Zinzi Stasse van De Bouwcampus, een stichting die zich focust op het verduurzamen van de bouw en infrastructuur, benoemt een belangrijke uitdaging voor de grond-, weg- en waterbouw: “Eén van een grootste belemmeringen is het gebrek aan kennis maar ook lef bij opdrachtgevers.” Zinzi schets de aanpak om hier wat aan te doen: “Komend jaar bundelen wij onze krachten om versneld toe te werken naar een circulaire en biobased economie. Binnen de hernieuwbare materialen ligt ook de focus van De Bouwcampus op het materiaal waar de meeste ervaring mee is: hout. Het is onze ambitie dat hout als gelijke partner van staal, beton, plastic wordt meegenomen in de materialenmix binnen de GWW. De komende periode, te beginnen met een sessie op 22 april, focussen we ons als coalitie heel concreet op houten bruggen. Met als beoogd resultaat een leidraad voor opdrachtgevers met oplossingen voor gevoelde belemmeringen. Een traject dat ons ook munitie geeft om in gesprek te gaan met keuzemakers en beleidsbepalers om de houten brug beter op de agenda te krijgen.”

Startsessie 22 april 09.30-11.00 uur

Houttoepassingen in bruggen
Voor beheerders, inkopers, ontwerpers,
projectleiders en beleidsmakers

Meld je aan of meer info: zinzi.stasse@debouwcampus.nl