Renovatie Van Brienenoord jaar later

Artikel delen

De renovatie van de Van Brienenoordbrug begint een jaar later dan gepland en pakt duurder uit dan gehoopt. Dat heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 21 juni 2021 aan de Tweede Kamer laten weten.

brug

Volgens de oorspronkelijke berekening zou de opknapbeurt van de belangrijke oeververbinding aan de oostkant van Rotterdam tussen de 380 en 600 miljoen euro kosten. In haar brief bereidt Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer voor op het duurste scenario: “De huidige raming ligt aan de bovenkant van deze bandbreedte.”

Verouderd

De twee boogbruggen van de Van Brienenoordbrug zijn verouderd. Tijdens de renovatie zal Rijkswaterstaat de brug richting Dordrecht vervangen door een nieuwe. De weggehaalde boogbrug zal, eenmaal opgeknapt, teruggeplaatst worden als brug richting Den Haag. Het werk zal, omdat de Van Brienenoordbrug een drukke verkeersroute is, ‘zoveel mogelijk’ in de zomermaanden plaatsvinden. De A16 is overigens ook een populaire vakantieroute.
De hele operatie stond tussen 2025 en 2027 gepland. In de nieuwe planning gebeurt alles een jaar later; tussen 2026 en 2028, mogelijk zelfs 2029. “De zomer van 2029 wordt aangehouden als reserveperiode”, schrijft de verkeersminister. Niet alleen de uitvoering schuift op, datzelfde geldt voor de aanbesteding. Die gaat niet in het voorjaar van 2022, maar in het najaar van start. Omdat de werkzaamheden alleen in en rond de zomermaanden zullen plaatsvinden om de hinder tot een minimum te beperken, schuift het project zelf een vol jaar op. Dat geeft na de gunning dus ongeveer een half jaar extra marge voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De verwachting is niet dat het uitstel tot meer veiligheidsrisico’s voor het gebruik van de brug zal leiden. Wel blijven er inspecties plaatsvinden.

Meer tijd nodig

De nieuwe planning en kosten zijn volgens de minister het gevolg van nauwkeurigere berekeningen en een adviesronde in de bouwwereld, waaruit blijkt dat zowel Rijkswaterstaat als aannemers meer tijd nodig hebben. Volgens Van Nieuwenhuizen kan de Van Brienenoordbrug de vertraging hebben en leidt dat ‘naar verwachting niet tot een verhoogd veiligheidsrisico’.
Het werk aan de Van Brienenoordbrug, waar de A16 over loopt, dreigt in de nieuwe planning samen te vallen met werk aan de A27. Volgens Van Nieuwenhuizen zullen deze belangrijke noord-zuidroutes er niet tegelijkertijd uit liggen, maar worden de werkzaamheden na elkaar gepland.