Oplevering vernieuwde brug in Driemond: op afstand te bedienen

Artikel delen

Op 13 april vond de in gebruik name plaats van de nieuwe brug in Driemond (gemeente Amsterdam). In drie weken is de volledige aandrijving van de brug vernieuwd door de firma Griekspoor en partners. Bovendien heeft de brug een nieuwe technische ruimte gekregen en is de brug in zijn oorspronkelijke groene kleur uitgevoerd.

Feestelijke opening brug- en sluiscomplex

Het brug- en sluiscomplex uit 1937 vormt een essentieel onderdeel van de enige ontsluitingsroute van en naar Driemond. Na jaren van intensief gebruik was vernieuwing dringend nodig. Naast dat de brug over de Gaasp van cruciaal belang is voor de bereikbaarheid van Driemond, vervult de sluis een belangrijke functie in het watersysteem, als milieukering bij calamiteiten en als noodkering bij hoogwater op het Amsterdam-Rijnkanaal. Tijdens de renovatieperiode heeft het verkeer gebruik kunnen maken van een noodbrug.

Brug en sluis in toekomst op afstand te bedienen

Dankzij de uitgebreide renovatie en vervanging van het brugwachtershuis en de installaties is het in de toekomst mogelijk om de brug en sluis op afstand te bedienen. Lokale bediening blijft mogelijk via verschillende methoden, waaronder een handzender, een bedienconsole of een noodbedieningspaneel.

Van de brug zijn de stalen delen volledig vernieuwd, terwijl ook de elektrotechnische en mechanische installaties zijn vervangen. De volledige fundering van de brug is versterkt met funderingspalen om de verkeersbelasting op te kunnen vangen. Hierdoor voldoet de vernieuwde brug aan alle geldende normen. Daarnaast zijn schades aan het betonwerk van de sluis hersteld en is het wrijfhout vervangen en voorzien van aanmeervoorzieningen en drenkelingenregels. Ook zijn de drenkelingtrappen vervangen en verlengd.

Tot slot zijn ook de aandrijving en installaties van zowel de brug als de sluis aangepakt. Zo is de aandrijving van de brug vervangen voor een elektromechanische aandrijving. Andere installaties die zijn vervangen zijn de afsluitboominstallatie, de landverkeerseinen en scheepvaartinstallatie. De CCTV- en geluidsinstallatie worden vervangen door Waternet.

George van Haaster, Senior projectcoördinator techniek bij civieltechnisch bedrijf Griekspoor, benadrukt het belang van goede planning en samenwerking: “Dankzij een nauwgezette planning en sterke samenwerking met onze partners Rusthoven en Langezaal & Inniger hebben we de renovatie van het bewegingswerk van de brug in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in minder dan drie weken kunnen voltooien. Op 13 april wordt deze sterkere, duurzamere en bovenal toekomstbestendige brug in gebruik genomen, welke weer voldoet aan alle wettelijke eisen en die door de grondige en snelle renovatie ook de komende decennia een cruciale rol kan blijven spelen in de bereikbaarheid en het waterbeheer van Driemond en de omliggende gebieden.”

Feestelijke opening brug- en sluiscomplex

Over Griekspoor

Griekspoor – sinds 1968 – is een multifunctionele onderneming in de civiele techniek. Zeer uiteenlopende afnemers zoals overheden, aannemers en constructiebedrijven profiteren van de ruime ervaring, kennis en kunde van dit familiebedrijf en haar medewerkers. Het bedrijf biedt oplossingen aan in de vorm van producten en diensten op het gebied van: civiele techniek (beweegbare en vaste bruggen, (riool)gemalen en overige civieltechnische (kunst)werken) en infra (verkeer, groen, water en speelvoorziening).

Griekspoor
www.griekspoor.nl