Geslaagde pilot met circulaire slijtlaag op asfaltwegen

Artikel delen

Het is volgens directeur-eigenaar Sjoerd Beliën van VGB Asfalt uit Uden uit oogpunt van circulariteit niet meer te verkopen dat voor de steenslag in slijtlagen op asfaltwegen uitsluitend groevemateriaal wordt gebruikt. Daarom is hij blij met de pilot die zijn bedrijf recent heeft uitgevoerd in gemeente Meierijstad. “Samen met Aannemingsbedrijf Roy Verstegen uit Nuland hebben wij in het kader van asfaltonderhoud 5.000 m2 slijtlaag aangebracht, waarvan 60% van het steenslag afkomstig is van gerecycled asfaltfreesmateriaal. De theorie die is uitgedokterd, blijkt in de praktijk prima te werken: de gerecyclede steenslag blijkt zelfs beter te hechten dan groevemateriaal. We blijven de weg monitoren, maar mijn verwachting is dat de weg de nieuwe levensfase van 5 jaar na dit onderhoud met gemak haalt.”

VGB Asfalt onderzoekt al geruime tijd of de slijtlaag te verduurzamen is. Beliën: “Als MKB-bedrijf willen ook wij hier stappen in zetten, juist om praktische antwoorden te geven op vragen van onze opdrachtgevers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Maar men kent ons ook van kwaliteit en vakmanschap. Je moet stappen in circulariteit wel goed onderzoeken voordat je innovatieve methoden aanbiedt aan opdrachtgevers. Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben gebruik gemaakt van het wetenschappelijke en praktijkonderzoek van Latexfalt naar een bindmiddel dat de gerecyclede asfaltsteenslag perfect kan binden. Tevens werken wij samen met Heijmans Grondstoffen om verzekerd te zijn van schoon recyclaat van continue kwaliteit; het freesmateriaal is gezuiverd en opgewaardeerd voor deze toepassing. Dan is er ook nog onze eigen kennis en ervaring. Want het bleek na onderzoek dat je met een verhouding van 60% recyclaat en 40% groevemateriaal de steenslag het meest egaal kunt uitstrooien vanuit de vrachtwagen. Uiteraard zijn we bezig om dat percentage van 60% verder op te schroeven, want je wilt naar 100% circulariteit. Deze pilot geeft ons aanknopingspunten om nieuwe stappen te zetten.”

Trots als MKB-bedrijf

Met name het feit dat de hechting van het recyclaat steenslagmateriaal zo goed is, stemt uiterst tevreden én hoopvol voor nieuwe pilots en projecten. “Om de hergebruikte korrels freesmateriaal zit al een laagje bitumen. Bitumen op bitumen zorgt voor een uitstekende hechting. Daarnaast heeft Latexfalt via uitgebreid onderzoek een uitgebalanceerde bitumenemulsie voor deze nieuwe slijtlaagsamenstelling ontwikkeld. Bij de proef in Meierijstad bleek dat de emulsie zorgt voor een goed te verwerken bitumenlaag met uitstekende eigenschappen. We konden de steenslag ook gelijkmatig uitstrooien en het materiaal hechtte zich mooi aan het bitumen. Ik ben er trots op dat wij als MKB-bedrijf deze innovatie mogelijk hebben gemaakt. We werken weliswaar op kleinere schaal dan een aantal grote asfaltbedrijven, maar de impact van deze innovatie is groot voor menig opdrachtgever waarvoor wij mogen werken.”

Alle betrokken partijen zijn blij met de eerste pilot. Als onderdeel van het onderhoudsbestek voor 30.000 m2 nieuwe slijtlagen in Meierijstad is nu 5.000 m2 circulair aangepakt. Beliën verwacht dat ook in andere gemeente en voor andere opdrachtgevers deze stap op korte termijn kan worden gemaakt. “Als je ziet hoe groot de stroom grondstoffen bijvoorbeeld bij een opdrachtgever als een waterschap is, dan kunnen wij snel duurzaamheidswinst boeken. Temeer daar het proces van het aanbrengen van de slijtlaag niet is veranderd: wegdek schoonmaken, bindmiddel aanbrengen (kleeflaag) en een dunne laag split (steenslag). Zo krijg je een mooi egaal wegdek en wordt de levensduur verlengd. Met zo’n levensverlengende slijtlaag blijft het wegdek ook langer veilig.”

Advisering

De noodzaak om tijdig een nieuwe, duurzame slijtlaag aan te brengen, kan Beliën niet vaak genoeg onder de aandacht brengen. “Veel gemeenten hebben een vaste interval hiervoor. Het is goed dat diezelfde gemeenten de wegen na een winterperiode schouwen, want er hoeft maar wat vocht door de aanwezige bitumenlaag door te dringen en steentjes kunnen door opvriezing losraken en het asfalt kan snel door het verkeer worden kapotgereden. Het is van wezenlijk belang om slijtlagen tijdig te vervangen of te repareren, dat voorkomt schade aan het asfalt. Omgekeerd gaan wij geen slijtlaag aanbrengen op beschadigd asfalt. Als wij een opdracht voor een nieuwe slijtlaag krijgen, gaan wij de weg altijd eerst inspecteren. Wij zullen de opdrachtgever adviseren als er reparatie nodig is. Dat is onderdeel van onze certificatie conform de Erkenningsregeling voor oppervlakbehandeling van Stichting Infra Kwaliteit. Deze garandeert de opdrachtgever deskundig advies, zorgvuldige toepassing en een eindproduct van topkwaliteit.”

Sjoerd Beliën besluit: “Onze slogan is ‘fundament voor vooruitgang’. We vullen dat dagelijks in door vakmanschap gecombineerd met betrouwbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit. Vooruitgang bereik je ook door de kennis en expertise van je team in te zetten voor innovaties op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zo werken we volgens het systeem van de CO2-Prestatieladder, hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Dat betekent: lagere energiekosten, besparing op materiaalinzet en innovatiewinst.”

VGB Asfalt
www.vgbasfalt.nl