Eerste certificaten Inspecteur NEN 2767 conditiemeting groen uitgereikt

Artikel delen

Wiebe van der Leij van de Gemeente Rijswijk slaagde als één van de eersten voor het examen Inspecteur NEN 2767 conditiemeting groen. Dit jaar wil hij in zijn gemeente een eerste pilot opzetten om met deze methodiek de conditie van het groen in beeld te brengen. Het is een objectief meetinstrument dat de fysieke conditie van het groen vastlegt aan de hand van speciale dataset en gebrekenlijst voor groen.

Van links naar rechts: Dick Oosthoek (Stichting Groene Erkenningen), Wiebe van der Leij en Harriet Walhout.

Van links naar rechts: Dick Oosthoek (Stichting Groene Erkenningen), Wiebe van der Leij en Harriet Walhout.

Met NEN 2767 conditiemeting groen is het mogelijk om de onderhouds- en investeringsbudgetten te bepalen voor de begroting. Groenkeur publiceert de gecertificeerde inspecteurs en de organisaties waarvoor ze werkzaam zijn op haar website.

Door met NEN 2767 de groene buitenruimte in beeld te brengen, spreekt de groenbeheerder de taal van zijn civiele collega’s. Dit geeft kansen op samenwerking bij de uitvoering van projecten. Ook beleidsmakers en financiële mensen begrijpen deze werkwijze en kunnen hier goed mee overweg. Deze systematiek is een toevoeging aan het assetmanagement van de beleidsmakers. Hiermee wordt een volgende stap gecreëerd in het vergroenen van de openbare ruimte en die op orde houden.

Ervaring opdoen

Inmiddels zijn al meerdere gemeenten en woningbouwcoöperaties hiermee aan de slag gegaan. Nu de eerste inspecteurs klaar staan, is het zaak om samen verder ervaring op te doen en de systematiek verder door te ontwikkelen. Harriet Walhout, directeur van Helix Academy is blij met deze aanvulling: “Helix leidt al veel mensen op voor de 2767 methodiek van de bebouwde omgeving. Het groen sluit hierop mooi aan. Er staan alweer cursusdata gepland waarop ingeschreven kan worden.”

De richtlijnen zijn ontwikkeld samen met de gemeenten Amsterdam en Haarlem, Rijksoverheid, groenaannemers, adviesbureaus en opleiders. Met deze gezamenlijke aanpak ontstaat een uniforme richtlijn die alle opdrachtgevers kunnen inzetten en waarmee inspecteurs in heel Nederland in staat zijn in actie te komen.

Groenkeur en Stichting Groene Erkenningen

GroenkeurGroenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in de groene buiten- en binnenruimte. Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Bedrijven en personen die in het bezit zijn van een Groenkeur-certificaat tonen hiermee aan dat zij kwaliteit serieus nemen en dat zij voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan geleverde diensten en producten. Groenkeur is onderdeel van de onafhankelijke Stichting Groene Erkenningen. De stichting is een schemabeheerder en beheert diverse examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen die leiden tot een vakbekwaamheidsbewijs of certificaat.