Samen keuzes maken; hoe geven we vorm aan verduurzaming en circulariteit?

Artikel delen

Verbeter de wereld; dat is de ideële ambitie. Continu werken aan duurzame procesverbetering draagt bij aan betere milieuprestaties; dat is de praktijk van vandaag. “Wij kijken verder dan uitsluitend de bekende grondstoffen,” stelt Rob Verheggen, directeur Rotim. “Voor wie primaire grondstoffen nodig heeft, zijn wij de vertrouwde partij. Dankzij onze langdurige relaties met groeves kunnen we de continuïteit en kwaliteit van levering aan projecten waarborgen. Middels samenwerking met onze klanten en kennispartners in de keten zetten wij voortdurend stappen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, bodemdaling, waterbeheer, hittestress en verkeersveiligheid.”

Enkele jaren geleden is Rotim Innovaties opgericht om de aanwezige expertise bij alle medewerkers gericht te benutten voor maatschappelijke vraagstukken die spelen. Ons land gaat naar een circulaire economie toe, een dergelijke transitie brengt grote uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen brengen het bedrijf tot nieuwe inzichten en stellen het daardoor in staat om op vele fronten te innoveren. Project Manager Youri Dirne, tevens kartrekker van Rotim Innovaties: “Door de groeiende vraag van onze klanten naar duurzame alternatieven, bieden wij naast onze bekende producten steeds vaker secundaire alternatieven aan. Dankzij deze inspanningen dragen we bij aan het steeds circulairder maken van Nederland. Vooral door kennissamenwerkingen aan te gaan, ontwikkelen we concepten waarin onze hoogwaardige grondstoffen een unieke plek hebben.”

Gewaarborgde aanvoer van grondstoffen dankzij langdurige relaties met groeves.

Voorbeelden van doeltreffende systemen zijn:

  • AquaBASE biedt klimaat adaptieve oplossingen voor waterbuffering; de basis is een totaalconcept voor waterbuffering in de wegfundatie.
  • Rotim Light Weight Solutions richt zich op materialen met een lage dichtheid die kunnen worden toegepast in wegconstructies, om zo bij te dragen aan het beperken van bodemdaling.
  • RoDense, een koperslak met een hoge dichtheid om speciale projecten te kunnen uitvoeren, zoals in verschillende GWW-constructies en waterbouwprojecten.
  • Bufferballen van gerecycled plastic met de mogelijkheid om ca. 80-85% water op te slaan.
  • Gekleurd asfalt kan gebruikt worden voor visuele functiescheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Dit draagt significant bij aan de verkeersveiligheid, in binnenstedelijk gebied. Het meest bekende voorbeeld zijn de rode fietspaden.
  • Lichtgekleurd asfalt wordt toegepast in tunnels, op wegen in het buitengebied en drukke verkeerspunten door een attentie verhogende werking en betere zichtbaarheid. Door de reflecterende werking kan er worden bespaard op openbare verlichting. Dit zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing en daarmee CO2 reductie. Daarnaast draagt een lichter asfalt bij aan een lagere omgevingstempratuur op warme dagen. Dit heeft een positieve invloed op urban heating.

Verduurzamen middels product en/of proces

Rob Verheggen: “Wij helpen geïnteresseerde partijen bij het vinden van duurzame oplossingen. We zien dat als gezamenlijke uitdaging. Echter, we blijven daarbij wel met beide voeten op de grond(stoffen) staan. Iedereen moet op z’n eigen tempo meekunnen in verduurzaming. Vooralsnog zal vanwege kwaliteitseisen of regelgeving de keuze automatisch op primaire grondstoffen vallen. Dan zoeken wij milieuwinst bijvoorbeeld in het optimaliseren van transport en productie van de grondstoffen. Zo levert Rotim een Noors gesteente uit een groeve waarin een waterkrachtcentrale is gerealiseerd voor de stroomopwekking. De groene stroom compenseert de milieu-impact van de steenwinning. We kunnen onze klanten ook op die manier van dienst zijn bij hun milieuprestaties. De crux van onze duurzame aanpak zit ‘m in de combinatie van proces en product.”

Fietspaden met rood asfalt, voor iedereen in het verkeer direct herkenbaar; onder dit fietspad zit bovendien een AquaBASE fundatie, een klimaat adaptieve oplossing voor waterbuffering onder verhardingen.

Kennisdelen

“Onze insteek is kennisdelen,” vervolgt Youri Dirne, “want alleen zo kom je verder bij de grote maatschappelijke opgaven als circulair bouwen, bodemdaling en klimaatadaptatie. We hebben inmiddels diverse samenwerkingsverbanden. Door kennis te delen daag je elkaar uit en inspireer je elkaar om tot nieuwe creatieve oplossingen te komen. Wij kijken altijd zeer praktisch en zoeken naar kansrijke en verantwoorde toepassing; een oplossing voor een actueel vraagstuk, geen oplossing voor een niet bestaand probleem.”

Lichtgekleurd asfalt voor een betere zichtbaarheid en verkeersveiligheid.

Vol passie

Rob Verheggen besluit: “Startpunt is de vraag van onze klant, met op de achtergrond onze visie op genoemde maatschappelijke uitdagingen. Wat is de oplossing die de klant van ons verlangt en verwacht? We hebben een team enthousiaste mensen in Den Bosch die daar graag invulling aan geven. Wij zijn en blijven de grondstoffenleverancier voor de weg- en waterbouw. Dat doen wij vol passie en overtuiging. We vinden het daarnaast een bijzondere uitdaging om samen met onze opdrachtgevers en afnemers bij te dragen aan een toekomstbestendige wereld. Verduurzaming, circulariteit en innovatieve oplossingen zitten inmiddels in het DNA van Rotim. Ervaar onze innovatiekracht op zoek naar passende en duurzame oplossingen, daag ons uit!”

Rotim
www.rotim.com