Binnensteden worden emissievrij

Artikel delen

Steeds meer gemeenten zetten in op een schone binnenstadslogistiek door in 2025 zones in te voeren waar alleen nog maar voertuigen mogen komen die emissievrij zijn. Inmiddels zijn er al 25 gemeenten die zero-emmissiezones gaan invoeren. Achterover leunen kan dus niet meer, want vanaf 2025 zijn veel binnensteden voor vervuilend transport verboden terrein.

vrachtwagen

In het Klimaatakkoord heeft de overheid opgenomen dat in 2025 dertig tot veertig grotere gemeenten een gebied in de binnenstad hebben dat zonder uitstoot wordt bevoorraad. Dat aantal lijkt op basis van het huidige aantal (25) nog wel groter te worden. Dat komt onder meer door de Greendeal Zero-emissie stadslogistiek (ZES, www.Opwegnaarzes.nl) waarmee gemeenten ervoor zorgen dat stadskernen in 2025 alleen nog emissievrij worden beleverd. Zo wordt de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof teruggebracht naar nul en een bijdrage geleverd aan de doelen van het Klimaatakkoord. De zones vormen een belangrijke tussenstap op weg naar volledig schoon wegverkeer in 2050.

Wat komt er op u af?

De inwerkingtreding van een zero-emissiezone is mogelijk vanaf 1 januari 2025. De omvang van een zone is volgens het Klimaatakkoord ‘middelgroot’. Daarmee wordt bedoeld: minimaal het centrum (binnenstad en/of het centrale winkelgebied) plus de omliggende wijken. Gemeenten bepalen zelf waar een zero-emissiezone komt en wat de omvang is.

Welke regels gaan gelden?

Gemeenten kondigen minimaal vier jaar voor de invoering de ligging en omvang van de zero-emissiezone aan. Dit is belangrijk om vroegtijdig aan iedereen duidelijkheid te geven. Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten zero-emissie aan de uitlaat zijn om de zero-emissiezone voor stadslogistiek in te mogen. Verder geldt dat alle bestel- en vrachtauto’s die rondrijden in de zero-emissiezone vanaf 1 januari 2030 zero-emissie moeten zijn.

vrachtwagen

Overgangsregeling vrachtauto’s

Emissieklasse 6-vrachtwagens die op 1 januari 2025 maximaal vijf jaar oud zijn (bakwagens) respectievelijk maximaal acht jaar oud zijn (trekker-opleggercombinatie) mogen uiterlijk tot 1 januari 2030 de zone in rijden. Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de zero-emissiezone voor stadslogistiek, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.

Overgangsregeling bestelauto’s

Bestelauto’s met emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek. Bestelauto’s met minimaal emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek.

Voor de duidelijkheid

Voor een personenvoertuig verandert er niets. Als u privé een bestelbus rijdt, moet u ook overgaan op een zero-emissievoertuig. Wel kunt u een ontheffing aanvragen bij uw gemeente. Als uw pand in de zero-emissiezone ligt dan gelden de nieuwe regels ook voor u. U kunt samen met uw vervoerder onderzoeken hoe uw transporten emissievrij kunnen worden. Een voertuig op biobrandstoffen mag overigens niet de zero-emissiezone in, omdat er ook dan sprake is van uitstoot.