Floriade 2022 zet in op groene binnensteden

Artikel delen

‘Growing Green Cities’ is het motto van Floriade Expo 2022 in Almere. Van 14 april tot en met 9 oktober presenteren 40 landen hun concepten en innovaties voor een duurzame en groene toekomst. Zes maanden lang kunnen bezoekers een reis maken langs moderne tuinbouw en ervaren hoe binnensteden groener, duurzamer en leefbaarder kunnen worden gemaakt. Bezoekers maken kennis met de reis van het zaadje of stekje tot aan het eten op het bord en komen meer te weten over innovaties in de tuinbouw die steden groener kunnen maken.

Beeld: Floriade

floriade 2022

Door de verstedelijking verandert onze wereld in een razend tempo. Nederland is één van de dichtstbevolkte en verstedelijkte gebieden in de wereld en die druk merken we. Hoe gaan we om met de uitdagingen waar we mee te maken krijgen? ‘Growing Green Cities’ neemt je mee op weg naar de stad van morgen. Tijdens Floriade Expo 2022 ontdek je groene oplossingen die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken. De campagne rondom het thema ‘Growing Green Cities’ is een samenwerking tussen Almere City Marketing, Visit Flevoland, Floriade Expo 2022 en NBTC.

Tuinbouw

Floriade zet verder de tuinbouw centraal. Een groot deel van ons voedsel komt uit de tuinbouw en de vraag naar voedsel stijgt wereldwijd door bevolkingsgroei. Innovaties kunnen bijdragen om op een duurzame manier te voldoen aan die stijgende vraag en daar is de provincie Flevoland zich zeer van bewust. Denk maar aan de Noordoostpolder waar vele tulpenvelden groeien en bloeien en andere streekproducten worden geteeld. Of neem Oosterwold in Almere; het grootste stadslandbouwgebied in Nederland waar bewoners in een coöperatie lokaal voedsel produceren voor lokaal gebruik. De wijk is het voorbeeld waar de thema’s van de Floriade daadwerkelijk al werk in uitvoering zijn. Tuinbouw zorgt dus voor groen in de steden in de vorm van bomen, planten en bloemen. Op de Expo zie je prachtige voorbeelden van innovaties uit de tuinbouw op het gebied van groen, voedsel, gezondheid en energie.

Internationaal

Naast opvallende inzendingen uit Azië en het Midden Oosten presenteren ook België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië zich bij Floriade op het 60 hectare grote terrein. Tijdens de Expo ervaar je bij het Kunstpaviljoen Flevoland vervolgens weer een samensmelting van architectuur, kunst en natuur. Het paviljoen, naar ontwerp van Studio Ossidiana, is een voorloper van een nieuw kunstmuseum in Almere en het zal minstens vijf jaar fungeren als proeftuin.

Het Dobberend Bos van kunstproducent Mothership is een geschenk in bruikleen van Rotterdam aan Floriade. Het bos bestaat uit 20 gerecyclede zeeboeien uit de Noordzee gevuld met twintig Hollandse iepen (Ulmus ‘Dodoens’). Deze drijvende bomen zorgen voor extra vergroening, compensatie van CO2 en reductie van fijnstof. De zeeboeien van het kunstwerk kwamen beschikbaar toen Rijkswaterstaat alle stalen Noordzeeboeien verving door kunststof exemplaren. Het Dobberend Bos dreef vijf jaar in de Rijnhaven in Rotterdam.

Duurzame stadswijk

Nadat de wereldtuinbouwtentoonstelling afloopt, zal dezelfde gridstructuur gebruikt worden voor stadswijk Hortus. Het reeds voorafgaand aan Floriade Expo 2022 gebouwde vastgoed maakt hier dan ook deel van uit. Op dezelfde kavels komen woningen en andere wijkvoorzieningen te staan. Dit betekent dat de overgang van evenemententerrein naar stadswijk zo duurzaam mogelijk ingericht is: voorafgaand aan het evenement wordt er een geraamte van een stadswijk neergelegd wat daarna meer dan honderd jaar mee zal gaan.

Door de toepassing van deze verkaveling wordt stadswijk Hortus ook een zeer groene stadswijk. Alle wegen binnen de stadswijk grenzen namelijk aan de groenstroken van het arboretum. Achter die groenstroken komen de woningen pas. In welke straat je dan ook staat, is het eerste wat je ziet dus altijd groen. Daarachter verscholen staan pas gebouwen. Zo staat groen in deze wijk echt centraal.

Arboretum: Levende Brug.

Meer informatie

Floriade Expo 2022 is van 14 april t/m 9 oktober 2022 dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur. Kijk voor alle informatie op www.floriade.com.

Paviljoen Circuloco: circulair en lokaal

Paviljoen Circuloco is een samensmelting van de woorden circulair en lokaal. Materialen, deuren, kozijnen en balken uit andere bouwprojecten of ontmantelde panden, zijn gebruikt voor de bouw van het Circuloco-paviljoen. Tijdens de Expo heeft het paviljoen een podium- en showroomfunctie.

In een traject van meerdere maanden is een team van tien organisaties uitgedaagd om alle afspraken vast te leggen in een innovatief positief contract. Op Valentijnsdag gingen de handtekeningen op papier. Wethouder duurzaamheid Jan Hoek: “Je kunt elkaar in de ontwikkeling van dit mooie project wel aanspreken op wat je van elkaar verwacht en waar je elkaar op afrekent, maar nog veel beter is om er op basis van vertrouwen en gezamenlijke ambitie uit te komen en dit vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.”

De showroom toont consumentenartikelen van hergebruikte materialen. “Er wordt afgerekend met het idee dat duurzaam stoffig zou zijn: de lokaal gemaakte woonaccessoires, gebruiksvoorwerpen en kleding die we hier tentoonstellen hebben echt een mooi design”, aldus Jim van der Wardt van Circuloco. Ook zijn er iedere dag workshops in het paviljoen. De bezoeker kan meedoen en zelf met simpele voorwerpen, die iedereen in huis heeft, een mooi gebruiksvoorwerp of kunstwerk maken. De deelnemer aan Floriade biedt tevens programmering op de thema’s circulariteit, duurzaamheid, toekomstbestendig leven, consumeren en bouwen.

Partners

Circuloco kent een indrukwekkend aantal innovatieve partners. Zo wordt er geëxperimenteerd met een groen en duurzaam dak, wordt er een circulaire keuken in bruikleen gegeven en worden de ruimtes dusdanig aangelegd dat binnen- en buitenruimte samensmelten. Naast de founding partners, bouwers en inrichters wordt Circuloco omringd door koplopers binnen de circulaire transitie die lokaal, regionaal, landelijk en zelfs internationaal hun sporen in circulariteit verdiend hebben. Na Floriade Expo 2022 verhuist het paviljoen naar De Steiger in Almere Haven, waar het verder wordt ontwikkeld.

Aeres Hogeschool is duurzaam beeldmerk op Expo

Aan één van de hoofdwegen naar Floriade Expo 2022 werd bij aanvang van het nieuwe collegejaar in 2021 de nieuwbouw van groene onderwijs- en kennisinstelling Aeres Hogeschool Almere in gebruik genomen. Een gezonde en inspirerende werk- en leeromgeving in een energieneutraal, klimaatadaptief en circulair gebouw. De hogeschool zal tijdens de Expo een duurzaam beeldmerk vormen aan de entree.

Floriade 2022

Het ontwerp van BDG Architecten weerspiegelt zowel de duurzame identiteit van het onderwijs van de faculteit in Almere als het centrale thema van de Floriade 2022: ‘Growing Green Cities’. ‘Groen’ is dan ook een belangrijke bouwsteen. Enerzijds als het gaat om duurzame, circulaire en zelfvoorzienende oplossingen. Anderzijds is het letterlijk een groene school met planten in, aan en op het gebouw. De ‘groene long’ met verschillende soorten groene wanden, planten en bomen, beweegt zich als een landschap door het gebouw, van entree tot dak.

Het groen is niet alleen goed voor de luchtzuivering, vochtbalans en akoestiek in de school. Het prikkelt de zintuigen en heeft als onderdeel van het living lab ook een educatieve waarde; studenten in Almere doen onderzoek naar stedelijke voedselvoorziening en gezond leven in de groene stad en naar de wijze waarop het groen in de school bijdraagt aan de leerprestaties. Tijdens Floriade Expo 2022 transformeert een deel van de school naar ontvangstgebouw.

Smart en circulair

floriade

Foto: Andre Prins Fotografie.

De nieuwe hogeschool is een slim energetisch gebouw met smart-skin; afhankelijk van de positie en oriëntatie hebben de gevels verschillende eigenschappen. Zo zorgen PV-panelen aan de westkant naast energieopwekking ook voor zonwering. De oostzijde, gericht op de bomentuin van het Floriade-terrein, is volledig groen en kleurt mee met de seizoenen. Het levendige natuurinclusieve groendak is zowel een aangename verblijfsruimte in de frisse lucht als een inspirerend leer- en experimenteergebied. Opgevangen regenwater dient als warmte-/ koelingsbuffer en voorziet in de bewatering van het groen op en aan het gebouw. Een luifel van semi-transparante pv-panelen beschermt de studenten tegen de zon.

Door gebruik te maken van de Building Circularity Index is tevens gestuurd op het maken van een ontwerp dat demontabel en aanpasbaar is. Er zijn allerlei circulaire materialen en toepassingen in het gebouw verwerkt, zoals betongranulaat, hergebruikt hout voor de trappen, vloeren en buitenmeubels en gerecyclede metal studs voor de binnenwanden. Door registratie van materialen in Madaster wordt hergebruik in de verre toekomst beter mogelijk.

Circulaire bruggen

Bruggencampus Flevoland-Floriade is de praktijkomgeving voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve en circulaire bruggen. Twee bruggen – van de hand van architect Rene van Zuuk – zijn circulair ontworpen. Voor de Beverbrug en Weerwaterbrug gebruikte de architect cementloos beton, reststromen en groene vegetatie. Ook zijn er biobased bruggen en een brug die volledig is gemaakt van hergebruikte materialen.

Beverbrug, René van Zuuk Architecten.

De Bruggencampus is opgericht omdat we in Nederland een enorme opgave hebben. De komende twintig jaar moeten zo’n 40.000 bruggen worden vervangen. In Flevoland gaat het om circa 2.000 bruggen. De Provincie Flevoland en de Gemeente Almere willen daarom die vervanging op een innovatieve manier doen: door nieuwe materialen te gebruiken, anders samen te werken en nieuw te financieren circulaire bruggen te bouwen. De Bruggencampus is daarvoor een soort praktijklaboratorium. Hier onderzoeken overheden, marktpartijen, onderwijsinstellingen, universiteiten en wetenschappers wat er nou nodig is om tot circulaire bruggen te komen.

Circulaire bruggen

De Floriade Expo in Almere heeft vijf bruggen. Twee – van de hand van architect Rene van Zuuk – zijn circulair ontworpen. Voor de Beverbrug en Weerwaterbrug gebruikte de architect cementloos beton, reststromen en groene vegetatie. De regionale aannemer Reimert heeft het aangedurfd de circulaire bruggen te bouwen. De bruggen zijn innovatief, maar moeten ook vijftig jaar meegaan. Daarnaast is er een biobased brug ontwikkeld en een ‘Tweede leven brug’ die is opgebouwd uit onderdelen van bruggen elders, zoals de gedemonteerde A27 loopbrug bij Meerkerk.

Weerwater- en Beverbrug

De Weerwaterbrug is een fiets-voetbrug. De brug is onder meer gemaakt van cementloos beton (ook wel geopolymeerbeton genoemd) waarin gerecycled Almeers betonpuin is verwerkt. De leuningen van herwonnen wapeningsstaal zijn verder afgewerkt met houten leuningen die een eerder leven hadden in Almeerse bruggen. Verder heeft de brug onderhoudsarm asfalt, een minimum aantal voegovergangen (beperking onderhoud) en verlichting die zo is ontworpen dat de brug wordt aangelicht zonder de omgeving onnodig te beschijnen en vleermuizen en bevers niet te verstoren. De energie voor deze ledverlichting komt van een nabij staande pergola met zonnepanelen. Door het gebruik van geopolymeerbeton in plaats van regulier beton wordt 65% van de CO2-uitstoot gereduceerd. Het cementloze beton is gemaakt door de Theo Pouw groep in samenwerking met recyclingmaatschappij Cirwinn in Almere. Dit betekent dat de brug wordt gemaakt van Almeers puin, door een Almeerse aannemer en Almeerse architect op Almeerse grond.

De Beverbrug is een verkeersbrug voor de zwaarste verkeersklasse, met een slinger in verband met de aanwezigheid van een bewoonde beverburcht in het water van het Floriadeterrein. De brug is volledig herbruikbaar en ook gemaakt van cementloos beton. Daarnaast wordt de brug ook wel de ’Spons’ genoemd omdat de brug water, CO2 en fijnstof opneemt. Dit wordt gedaan door het plaatsen van een bijenlint.

Rondje Weerwater, René van Zuuk Architecten.

Tweede leven brug

Bouwer Dura Vermeer nam het initiatief om onderdelen van een oud viaduct te oogsten en opnieuw in te zetten in een ‘tweede leven brug’ op de Floriade 2022. Dit betreft een fiets- en voetgangersbrug van 80 meter over het Weerwater, die bijna volledig is samengesteld uit ‘tweede leven materialen’: er zijn nagenoeg geen nieuwe grondstoffen gebruikt. De brug bestaat voor een groot deel uit oude brugdelen van het fiets- en voetgangersviaduct Bolgerijsekade nabij Vianen. De brug over de A27 werd maar weinig gebruikt en was niet meer in staat de aanrijdbelasting op te nemen. De modules van de bovenbouw van de brug waren eenvoudig te demonteren en alle constructieve bouwinformatie uit het verleden was nog beschikbaar. Dura Vermeer koos er destijds, in 2019, voor om de modules te ‘oogsten’ en in depot te plaatsen tot de mogelijkheid tot herinzet zich voordeed.

De ontwikkelcombinatie Amvest – Dura Vermeer realiseerde de woontoren Flores op het Floriade-terrein. Flores vervult tijdens Floriade Expo 2022 diverse functies. Na afloop wordt Flores een woontoren met 80 appartementen met een commerciële ruimte, opgenomen in het Amvest Residential Core Fund. Flores heeft een bijzonder gevelkunstwerk dat het arboretum artistiek vertaalt.

De betonnen hoofdliggers komen uit de oude fiets- en voetgangersbrug over de A27. De stalen dwarsdragers vinden hun oorsprong in een oude gevelsteunconstructie. De houten dekliggers en -planken zijn gezaagd uit oude hardhouten damwanden en spoorbielzen. Als fundering zijn tweedehands stalen buispalen gebruikt en de leuning is gezaagd uit oude spoorbielzen.

Tweede leven brug, Arc2 Architecten.

The Green House

Op Floriade Expo 2022 zie je prachtige innovaties uit de tuinbouw op het gebied van groen, voedsel, gezondheid en energie. Eén van die voorbeelden is The Green House, een kascomplex van maar liefst 10.000 m². Dit is dé plek waar de Nederlandse Tuinbouw zich in de breedste zin van het woord zal presenteren aan de wereld.

De kas is 170 meter lang en is opgedeeld in vijf onderdelen: De Ontvangst, Hightech Greenhouse, Belevingskas, Technology Innovation Centre en Kasrestaurant. De uitvoering en inrichting van het kascomplex is erop gericht om zowel de bezoekers aan Floriade als de buitenlandse (handels)delegaties mee te nemen in de innovaties en ontwikkelingen op het gebied van onder andere kringlooplandbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit en voedselvoorziening. V8 Architects uit Rotterdam tekende het ontwerp en Bom Group heeft het kascomplex gebouwd.

Innovatief ontwerp

Bom Group is momenteel één van de meest innovatieve kassenbouwbedrijven in de sector. Zij zijn specialist in het ontwikkelen van duurzame kassystemen, die het energie- en watergebruik voor voedselproductie optimaliseren. Het strakke lichte ontwerp van V8 Architects past goed bij de groenstructuur van het Floriade-terrein en is flexibel door het modulaire systeem dat de verschillende thematische onderdelen in de kas mogelijk maakt.

floriade 2022

Foto: Andre Prins Fotografie.

Geschiedenis Floriade

De Floriade wordt gecoördineerd door de Nederlandse Tuinbouwraad, die in 1908 is opgericht. Doel is  het imago van de Nederlandse tuinbouw te versterken en de export te bevorderen. In 1910 vond in de Haarlemmerhout in Haarlem de eerste Flora internationale bloemententoonstelling plaats. In 1926, 1935 en in 1953 werd de Flora internationale bloemententoonstelling in het huidige wandelbos Groenendaal bij Heemstede georganiseerd.

In 1960 vond in Rotterdam de eerste Floriade plaats: de opvolger van de Floratentoonstellingen. Sinds dat jaar erkent het Bureau International des Expositions (BIE) de tuinbouwtentoonstelling als wereldtentoonstelling. Sindsdien wordt er iedere tien jaar een Floriade georganiseerd:

  • Floriade 1972, Amsterdam, Amstelpark en Beatrixpark.
  • Floriade 1982, Amsterdam, Gaasperpark
  • Floriade 1992, Zoetermeer, Rokkeveen
  • Floriade 2002, Haarlemmermeer, Haarlemmermeerse Bos
  • Floriade 2012, Venlo, Venlo Greenpark
  • Floriade 2022, Almere, Weerwater

Bron: Wikipedia

Op een hoogte van 35 meter ervaren bezoekers ruim 5 minuten Floriade van bovenaf. In een 850 meter lange kabelbaan met zeven masten verplaatsen zij zich in dit duurzame, attractieve vervoersmiddel snel tussen het zuidelijke deel van Floriade-park en het noordelijke deel. Gebruikers kunnen rustig genieten van de landschapsarchitectuur, die van bovenaf duidelijk te zien is. Floriade presenteert verschillende groene mobiliteitsoplossingen, waarvan de kabelbaan er één is. Bijzonder is verder dat de rijksweg A6 wordt overgestoken. Dit is de eerste kabelbaan in Nederland die deels boven een snelweg loopt. De kabelbaan krijgt een herbestemming na de ontmanteling op deze Expo.