Groenkeur verhoogt kwaliteit Floriade

Artikel delen

Bezoekers zullen Groenkeur niet zichtbaar aantreffen op de Floriade, maar op de achtergrond wordt Groenkeur-certificatie breed ingezet om de kwaliteit van het groen te kunnen garanderen. Ook wordt er samengewerkt met de groene onderwijs- en kennisinstelling Aeres Hogeschool Almere die een plek heeft gevonden op het Floriade Expoterrein. “De thema’s duurzaamheid en circulariteit hebben momenteel een hoge urgentie binnen Groenkeur en dat zie je ook terug op de Floriade”, zegt Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur.

Tekst: ing. Frank de Groot
Beeld: Groenkeur

Groenkeur verhoogt kwaliteit Floriade

De Floriade die van 14 april tot en met 9 oktober 2022 plaatsvindt in Almere, is een uitgelezen mogelijkheid om kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en kennis van de groene sector eens in het echt te beleven. “Je zult ons niet tegenkomen met een paviljoen of op voorlichtingsborden, maar we hebben wel invloed op de groenkwaliteit. Stichting Groenkeur is lid van de Floriade Business Club om ook op de Floriade aandacht te krijgen voor kwaliteit in ontwerp, aanleg en onderhoud van het groen”, zegt Dick Oosthoek.

Gecertificeerde aanleg en onderhoud

Op welke wijze is Groenkeur concreet van invloed op de kwaliteit van het groen bij de Floriade? “Op de Floriade staan veel bomen. Die zijn veelal afkomstig van boomkwekers met het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten. Dit certificaat stelt bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en traceerbaarheid. Maar die bomen moeten ook op de juiste wijze worden geplant en onderhouden. Dat gebeurt door bedrijven met het Groenkeur-bedrijfscertificaat Boomverzorging, dat zich richt op het controleren, onderzoeken, planten, verplanten, verzorgen en snoeien van bomen. Duurzaamheid speelt zowel bij de kweek, als aanleg en onderhoud een belangrijke rol. Op dezelfde wijze zijn er veel bedrijven op de Floriade actief met het Groenkeur-bedrijfscertificaat Groenvoorziening, dat zich richt op ontwerp, advies, aanleg en onderhoud van de grondvoorziening.”

Groenkeur werkt ook met persoonscertificaten voor bijvoorbeeld boomdeskundigen: “Een bedrijf met het Groenkeur-bedrijfscertificaat Boomverzorging heeft vakbekwame en ook gediplomeerde medewerkers in dienst. Denk aan European Tree Workers, European Tree Technicians en Boom Veiligheid Controleurs. Vooral in een gebied waar zoveel bezoekers komen is veiligheid uiteraard van groot belang. Denk alleen al aan de controle van de bomen na de zware stormen in februari.”

Op de Floriade is er verder veel gebruik gemaakt van dak- en gevelbegroening, zoals de nieuwbouw van de Aeres Hogeschool. Daarnaast hebben veel paviljoens groene daken en soms ook gevels. Voor bedrijven die dak- en gevelbegroening uitvoeren is er het bedrijfscertificaat Dak- en Gevelbegroening en het persoonscertificaat ‘Medewerker Dak- en Gevelbegroening’. Zo zat het Groenkeur gecertificeerde Koninklijke Ginkel Groep als groenadviseur in het bouwteam van de nieuwbouw van Aeres Hogeschool.  Dick: “Feitelijk is dus een groot deel van de groenkwaliteit op de Floriade afgedekt met onze certificaten.”

Groenkeur verhoogt kwaliteit Floriade

Samenwerking met Aeres

Aan één van de hoofdwegen naar Floriade Expo 2022 is bij aanvang van het nieuwe collegejaar in 2021 de nieuwbouw van groene onderwijs- en kennisinstelling Aeres Hogeschool Almere in gebruik genomen. De hogeschool zal tijdens de Expo een duurzaam beeldmerk vormen aan de entree. Aeres is naar eigen zeggen de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening aanbiedt op alle niveaus: van praktijkonderwijs, vmbo, mbo en hbo, tot trainingen voor professionals en hulp bij personeelsvraagstukken.

“Wij zijn eind vorig jaar verhuisd van Houten naar Ede. Op de nieuwe vestiging zijn ook het bestuursbureau van Aeres Groep en Stichting Bureau Erkenningen gevestigd. Sinds 1 januari 2022 werken de stichtingen Bureau Erkenningen en Groenkeur samen. Wij beheren beide persoons- en bedrijfscertificaten in het groene domein. Bij Bureau Erkenningen gaat het om certificaten voor het professioneel gebruik van chemische middelen bij gewasbescherming en het bestrijden van knaagdieren, mollen en woelratten, het AOC keurmerk en het Nederlands Ketting Zaagcertificaat. Met ondersteuning van de Aeres Groep is hierdoor een robuuste organisatie ontstaan. De koppeling met Aeres en de andere AOC’s leidt tot inbreng van onderwijskwaliteit in de richtlijnen van Groenkeur.”

Duurzaam en circulair

Duurzaamheid en circulariteit komen we bij de Floriade overal tegen. Zo zijn er circulaire bruggen en gebouwen. Maar ook in groenvoorzieningen is er veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Dick legt uit: “Na de Floriade zal dezelfde gridstructuur gebruikt worden voor stadswijk Hortus. De gebouwen die op de Floriade staan, maken hier dan ook deel van uit. Op dezelfde kavels komen woningen en andere wijkvoorzieningen te staan. Dit betekent dat de overgang van evenemententerrein naar stadswijk zo duurzaam mogelijk ingericht is.”

Stichting Groenkeur omarmt duurzaamheid en circulariteit volledig: “Vanaf 1 januari 2023 hebben we onze basisnormen doorontwikkeld voor duurzaam en circulair werken, zodat die geïmplementeerd kunnen worden bij de bedrijven. Hierdoor wordt duurzaam en circulair werken een verplicht onderdeel van de bedrijfscertificatie van Groenkeur.”

1 maart 2022 is Nationale Complimentendag. Op die dag zette de Stichting Groenkeur de aftelklok in het centrum van Almere op de Esplanade één dag terug richting de opening Floriade 2022. Helemaal links staat Dick Oosthoek.

In oktober 2022 zal de Stichting Groenkeur samen met andere kennispartners lezingen organiseren over duurzaamheid en circulariteit in het paviljoen van het Groencollectief op de Floriade. “Een mooi moment om de Floriade nog te bezoeken en kennis te maken met onze vernieuwde certificaten”, besluit Dick Oosthoek.

Wat is Groenkeur?

De Stichting Groenkeur werd in 2003 opgericht vanuit branchevereniging VHG (groenondernemers). Veel professionele groenvoorzieners en boomverzorgers zijn tegenwoordig Groenkeur-gecertificeerd. Groenkeur heeft extra eisen op het gebied van kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis.

Feitelijk is de stichting een schemabeheerder. In een schema of beoordelingsrichtlijn liggen de eisen vast, wat op welke manier door wie wordt beoordeeld. Groenkeur beheert de volgende schema’s op bedrijfs-, product- en persoonsniveau: Groenvoorziening (bedrijfscertificaat), Boomverzorging (bedrijfscertificaat), Dak- en Gevelbegroening (bedrijfscertificaat), Richtlijn Kleurkeur (bedrijfscertificaat), Boomkwekerijproducten (productcertificaat), Boomveiligheidscontroleur (persoonscertificaat), Medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud/aanleg/voorman (persoonscertificaat) en Veilig werken op hoogte (persoonscertificaat) en conditiemeting NEN 2767 (persoonscertificaat in ontwikkeling). Met onaangekondigde controles tonen we elk jaar opnieuw aan dat de kwaliteit goed geborgd is voor de vele projecten. Groenkeur wordt veel gebruikte bij aanbestedingen. De markt stelt de normen vast in technische commissies en een college van deskundigen, waar zowel opdrachtgevers, adviseurs, opleiders en aannemers onderdeel van uitmaken. Zo zijn de normen altijd actueel en relevant.

Groenkeur
www.groenkeur.nl