Meer groen een tweede leven geven

Artikel delen

Heijmans en Stichting Struikroven intensiveren hun samenwerking om planten, struiken en bomen een tweede leven te geven, in nieuwe tuinen of als openbaar groen. Door samen vaker te Struikroven en te investeren in een ‘Struikroven Academy’, werken we volgens de partijen aan versterking van de natuur en maken we woonwijken klimaatbestendiger. Circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen komen hierdoor samen.

groen tweede levenWat in 2008 begon als een buurtinitiatief, is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een landelijk opererende stichting. Deze redt groen van bouwlocaties en uit te renoveren woonwijken om ze een tweede leven te geven elders in de buurt. Stichting Struikroven doet dit in opdracht van woningcoöperaties, projectontwikkelaars of gemeentes en in samenwerking met buurtbewoners en andere vrijwilligers.

De Struikrovers gaan steeds professioneler te werk. Groen- en boomspecialisten lopen bijvoorbeeld tijdens een ‘rooftocht’ mee en planten worden opgeslagen om bij de oplevering van nieuwe woningen een geschikte plek te krijgen. De Struikroven Academy wil in heel Nederland Struikrovers opleiden, die in hun eigen regio Struikroofacties organiseren.

Behoud ‘oud groen’!

“Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat er veel groen verloren gaat door de renovatie of nieuwbouw van woningen. Struikroven zou een vast onderdeel moeten zijn van elk sloop-, nieuwbouw of renovatieproces in Nederland. Het liefst zou ik zien dat het wordt vastgelegd in regelgeving en procedures”, zegt Bernice Kamphuis, oprichter van Stichting Struikroven. “Door de intensievere samenwerking en financiële steun van Heijmans kunnen wij onze impact aanzienlijk vergroten; zoveel mogelijk waardevol groen behouden. Struikroven is goed voor natuur en mens.”

“Waarom zou je het zogenoemde ‘sloopgroen’ niet hergebruiken, zoals wij dat met bouwmaterialen al steeds vaker doen?”, stelt Harwil de Jonge, als directeur binnen Heijmans verantwoordelijk voor het aanjagen van natuurinclusief bouwen. “Wij willen verder gaan dan bijvoorbeeld het gebruik van speciale bouwblokken voor gierzwaluwen en nestelplekken voor vogels, insecten en vleermuizen. Wij hebben daarom dit initiatief omarmd en willen in toekomstige gebiedsontwikkelingen meer struikroofacties opzetten.”

De Jonge: “De planten, struiken en bomen die op bouwterreinen en in tuinen van te renoveren woonwijken staan, hebben een grote natuurwaarde. Als we op grote schaal kunnen voorkomen dat dergelijk groen op de composthoop belandt en in plaats daarvan nieuwe woonwijken vanaf het begin een grotere natuurwaarde geven, maken we een enorm verschil op het gebied van biodiversiteit en klimaatbestendigheid.”

Recent heeft Heijmans samenwerkingen gestart met Staatsbosbeheer en Naturalis Biodiversity Center. Samen wordt gekeken naar optimale verbindingen tussen natuurgebieden en gebouwde omgeving voor mens en dier, en naar het effect van natuurinclusieve bouwtoepassingen.