Bouwakkoord Staal bekrachtigd

Artikel delen

Op 10 maart 2022 hebben de vertegenwoordigers van ruim 20 bedrijven en organisaties in en voor de Nederlandse (staal)bouwsector het Bouwakkoord Staal ondertekend. Dit convenant, bestemd voor de gehele nationale staalbouwketen, voorziet in verdere verbetering van het duurzaam gebruik van staal in de Nederlandse bouw en infrastructuur per 2030.

Stadsbrug Nijmegen.

Stadsbrug Nijmegen.

In het Bouwakkoord Staal zijn voor de gehele staalbouwketen in ons land de ambities vastgelegd voor de reductie van CO2 (met tenminste 60% ten opzichte van 1990), het verruimen van de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er aandacht voor het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het bevorderen van hergebruik en recycling van stalen objecten, componenten en materialen. Zo wil de keten bijdragen aan de noodzakelijke (inter)nationale klimaattransitie per 2030.

Daarnaast wordt met het convenant bijgedragen aan een betere economische en innovatieve slagkracht van de sector en een grotere aantrekkelijkheid voor huidige en toekomstige werknemers. Het Bouwakkoord Staal richt zich op álle toepassingen van staal, zowel constructief als niet-constructief, in de B&U- en de GWW-sector.

Geratificeerd

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij IMd Raadgevende Ingenieurs in Rotterdam op 10 maart 2022, is het akkoord geratificeerd namens alle verschillende schakels van de staalbouwketen: van publieke en private opdrachtgevers en ontwerpers tot staalbouwers, -handelaren, -producenten en toeleveranciers.

Met deze keten-brede erkenning van het convenant is het startsein gegeven aan een pakket gecoördineerde, collectieve activiteiten voor de komende jaren op het gebied van (technische) advisering, voorlichting en kennisoverdracht. Doel is de milieu-impact van het opdrachtgeven, ontwerpen, produceren en bouwen met staal per 2030 aanzienlijk terug te hebben gebracht.

Gratis te downloaden

Het convenant is samengesteld door een groep representanten van verschillende disciplines in de Nederlandse staalbouwketen, onder voorzitterschap van Jacqueline Cramer (voormalig minister van VROM en huidig hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht). Bouwen met Staal (eveneens initiator van het convenant) en Tata Steel Nederland verzorgen de projectorganisatie.

Het Bouwakkoord Staal is gratis als PDF te downloaden van de website bouwakkoordstaal.nl.

Ondertekenaars Bouwakkoord Staal

  • basisindustrie: Tata Steel Nederland, ArcelorMittal Commercial Netherlands;
  • staalhandelsondernemingen: Brink Staal, Overdie, Koninklijke Staalfederatie;
  • staalconstructiebedrijven: Brink Staalbouw, Circulairstaal, GB Steel Group, Hollandia;
  • ingenieursadviesbureaus en kennisinstellingen: Hogeschool Rotterdam, cepezedprojects, Arup, Stichting Building for Good;
  • publieke opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland;
  • private opdrachtgevers: Delta Development Group;
  • toeleveranciers: Akzo Nobel, Zinkinfo Benelux;
  • bouwbedrijven: Heijmans;
  • sloop- en demontagebedrijven: C.A. de Groot;
  • recycling- en schrootbedrijven: Overdie Metals Group, PMC (Purified Metal Company).