Innovatie in bermverhardingen

Artikel delen

Het aanleggen van bermverhardingen langs wegen met grasbetonstenen is een kostbaar en tijdrovend probleem. Het uitgraven van de aanwezige grond is in veel gevallen een issue. Dit in verband met eventuele verontreinigingen in meer of mindere mate, transportbewegingen in de omgeving en de tijd die dat met zich meebrengt. Door middel van de bermverhardingen van Terrastab zijn deze problemen verleden tijd.

Met 100% hergebruik van de bestaande materialen, wordt met een gesloten grondbalans een gebonden constructie aangelegd in een strook langs de weg. Op deze hoogwaardige stabilisatie worden de grasbetonstenen geplaatst. Hiermee krijgt de stabilisatie een funderingsfunctie voor de grasbetonstenen en een opsluitfunctie voor de asfaltconstructie.

CO2-reductie

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse creëert RVB Infra een nieuwe fundering waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kan RVB Infra een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen.

Bewezen techniek grondstabilisatie

De afgelopen jaren heeft RVB Infra gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden, heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen. Vooral bij bermverhardingen is de techniek van Terrastab voor menig gemeente de welkome oplossing.

RVB Groep, www.rvbgroep.nl