Infra as a service draagt bij aan meer circulariteit

Artikel delen

Op 10 juni 2022 zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd van het partnerprogramma De Circulaire Weg. Vanaf 2020 hebben elf partners, overheden en marktpartijen, infra as a service getoetst in de praktijk. Binnen zeven intensieve projecten is uitgebreid geïnnoveerd en geëxperimenteerd. Hierbij werd gekeken of infrastructuur als dienst een werkbaar model is en bijdraagt aan circulair bouwen in de GWW-sector.

De TU Delft heeft het wetenschappelijk onderzoek naar deze vragen uitgevoerd. In het rapport wordt geconcludeerd dat infra as a service binnen de ontwerpfase van de pilotprojecten inderdaad tot meer circulaire oplossingen heeft geleid. Dit is vastgesteld op basis van de effecten op milieu, materiaal en gedragseffecten. Zo werden de milieukosten (MKI) bijvoorbeeld aanzienlijk verlaagd (met percentages tussen 30% en 65%) en de pilots slaagden er goed in de materialen te beschermen, zoals gemeten in de Material Circularity Index (MCI). Ook bleek gedrag en motivatie van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een belangrijke slagingsfactor.
Daan Schraven van TU Delft: “We zien iets interessants ontstaan: de pilots die met de as a service-modellen hebben gewerkt hebben veel (ongevraagd) advies gekregen van aannemerszijde. Dit laat zien dat dit model uitnodigt tot meer initiatief, om zo echt samen tot een zo hoogwaardig mogelijke propositie te komen.” Fanauw Hoppe van gemeente Amersfoort vult aan: “Wat je vooral ziet is dat de intensieve samenwerking, de vroegtijdige betrokkenheid en het centraal stellen van dezelfde ambitie, erg helpt om out of the box te denken en wat rigoureuzere dingen te doen dan je oorspronkelijk had beoogd.” Ronald Dirksen van Dura Vermeer bevestigt dit: “Door deze contractvorm en de échte betrokkenheid van iedereen weten we elkaar beter op te jagen naar maximale circulariteit.”

Nieuwe partners gezocht

De Circulaire Weg vervolgt het programma met een aantal zittende partners. Ook treden er nieuwe partijen toe, zoals Rijkswaterstaat. Er worden nog meer partners gezocht in de volle breedte van de keten: opdrachtgevers, bouwers, adviseurs en andere ketenpartners die willen bijdragen aan circulaire infrastructuur. “Het grote voordeel van een partnerprogramma is dat je een groter collectief hebt waarbij je meer kennis vanuit verschillende invalshoeken bij elkaar brengt en dus ook echt harder vooruit komt dan je dat alleen zou doen”, aldus Richard Koops van Sweco.

Meer informatie: www.decirculaireweg.nl

Wat is Infra As a Service (IaaS)?

Wanneer opdrachtgevers een weg uitvragen als dienst en het eigendom van de weg naar de opdrachtnemer gaat, ontstaat er voor de aannemer de mogelijkheid om naar eigen inzicht duurzame keuzes te maken en waardevermeerdering van de asset te bewerkstelligen. Door het economisch eigendom neer te leggen bij de opdrachtnemer focus je niet alleen op duurzame keuzes bij de aanleg van de weg, maar draag je bij aan duurzame oplossingen die ingaan op de hele levenscyclus. De aannemer heeft er als eigenaar/beheerder zelf direct belang om duurzame, hoogwaardige en onderhoudsarme materialen toe te passen. De gedachte is dat de opdrachtnemer daarmee zijn onderhoudskosten verlaagt, de materialen na de levensduur hoogwaardig kan hergebruiken of voor de maximale prijs van de hand kan doen.