“Veelzijdigheid schept ruimte voor synergie”

Artikel delen

Begin dit jaar betrok de infra-realisatietak van het 105-jarige GP Groot een splinternieuw bedrijfspand in Alkmaar. Een mooie start voor Jeffrey Duivenvoorde, de kersverse directeur van GP Groot infrarealisatie voor wie begrippen als duurzaamheid, circulariteit, familiebedrijf, modern personeelsbeleid, bouwteam, samenwerking en verdieping van klantrelaties de koers richting toekomst begeleiden. En: “Een goede kwaliteit van het werk is de basis van alles.” 

Tekst: Arie Grevers
Beeld: GP Groot

GP Groot infrarealisatie is gevestigd op bedrijventerrein Boekelermeer gelegen aan het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar. Hier zijn ook de divisies inzameling en recycling gevestigd. De afvalverwerkings- en stortlocatie is ruim 30 hectare groot. De ingezamelde stromen worden tegenwoordig niet meer gestort maar vooral opgewerkt tot nieuwe grondstoffen voor gebruik in de circulaire economie. Een groot deel van de ingekapselde voormalige stortplaats is voorzien van pv-panelen. Op het naastgelegen NXT-tankstation worden duurzame brandstoffen en vanaf eind dit jaar ook waterstof aangeboden.

GP Groot infrarealisatie is gevestigd op bedrijventerrein Boekelermeer gelegen aan het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar. Hier zijn ook de divisies inzameling en recycling gevestigd. De afvalverwerkings- en stortlocatie is ruim 30 hectare groot. De ingezamelde stromen worden tegenwoordig niet meer gestort maar vooral opgewerkt tot nieuwe grondstoffen voor gebruik in de circulaire economie. Een groot deel van de ingekapselde voormalige stortplaats is voorzien van pv-panelen. Op het naastgelegen NXT-tankstation worden duurzame brandstoffen en vanaf eind dit jaar ook waterstof aangeboden.

GP in GP Groot staat voor Gerardus Petrus. Gerardus Petrus Groot, geboren als boerenzoon in 1879, blijkt een getalenteerd ondernemer die niet te beroerd is zijn handen stevig uit de mouwen te steken. Gewapend met een scherp oog voor wat de samenleving nodig heeft en een gezonde handelsgeest pakt hij alles aan waar hij brood in ziet. En in de loop der jaren gaat de boerderij steeds meer lijken op een transportonderneming. Eerst met platte wagens voor allerhande transport op paardenkracht en later, na de officiële oprichting van zijn bedrijf in 1917, steeds meer met vrachtwagens waarmee onder meer duinzand voor wegenbouw wordt vervoerd. Nog weer later komt daar vervoer van kolen en olie bij.

Eigenlijk is daarmee het dna van het bedrijf bepaald. Zijn zonen gaan verder in de lijnen die de oprichter heeft uitgezet. En als er ook andere families de directie komen versterken krijgt de groei van het bedrijf een versnelling en wordt een onderneming in transport, grond-, weg- en waterbouw, brandstoffen en sloopwerk die het beleid ent op zaken waar de samenleving om vraagt. GP Groot groep heeft inmiddels vier divisies en werkt met zo’n 1.100 medewerkers dagelijks aan de transitie naar een circulaire en energieneutrale economie. Tot op de dag van vandaag staat de nalatenschap van de oprichter nog fier overeind en is verankerd in de vier bedrijfsonderdelen (zie kader).

Jonge mensen in de leiding

Jeffrey Duivenvoorde (30) is directeur van GP Groot infrarealisatie.

Jeffrey Duivenvoorde (30) is directeur van GP Groot infrarealisatie.

Jeffrey Duivenvoorde (30) is één van de vaandeldragers die de koers van het bedrijf voor de toekomst mede bepalen. Na een studie technische bedrijfskunde vindt hij een baan bij GP Groot, waar hij ook al stage gelopen heeft. De afgelopen tien jaren heeft hij op diverse functies binnen het bedrijf gewerkt, ook in andere divisies. Hij is een typisch voorbeeld van hoe ze bij GP Groot omgaan met jong talent, namelijk: een kans geven zich te ontwikkelen door hun op relatief jonge leeftijd een positie te geven waarin ze verantwoordelijkheid dragen. Belangrijk voordeel: de mensen kennen de cultuur van het bedrijf. Ze overzien de breedte van de activiteiten en kunnen dwarsverbanden tussen de divisies leggen en daarmee de synergie bevorderen. Hierdoor kan de onderneming nog beter de vragen vanuit de samenleving beantwoorden. Denk aan duurzaamheid, circulariteit, wateroverlast en hittestress door klimaatverandering.

Het feit dat GP Groot altijd leerbedrijf is geweest en zal blijven, wordt in deze visie een belangrijk strategisch beleidsfacet. Enerzijds probeer je op deze wijze jonge getalenteerde mensen aan je bedrijf te binden en anderzijds zorg je – geheel in lijn met het karakter van een familiebedrijf – voor duurzame en consistente continuïteit van het bedrijfsbeleid.

Jeffrey vindt het een eer en uitdaging dat hij mag werken aan de verdere ontwikkeling van GP Groot infrarealisatie waar 120 vakmensen werken in vast dienstverband: “Ik mag daar inhoud aan geven en kan bij mijn overwegingen terugvallen op de ervaring en kennis van oudere collega’s. Mijn voorganger Kees Uiterwijk Winkel blijft voorlopig adviseur van de onderneming en sparren kan ik ook met Ruud Zonneveld, directeur van GP Groot advies en engineering. Verder staat de deur van de bedrijfstop altijd open, kenmerkend voor de platte organisatiestructuur van een familiebedrijf.”

Plaatsing van ondergronds afvalinzamelsysteem.

Plaatsing van ondergronds afvalinzamelsysteem.

In bouwteamverband

Kan Jeffrey enkele voorbeelden geven van projecten die weerspiegelen hoe synergie tussen de divisies gestalte krijgt en enkele die passen in de ontwikkelingen die hem voor ogen staan? Jeffrey: “Als de divisie brandstoffen een tankstation realiseert, dan zorgen wij ervoor dat de locatie bouwrijp wordt opgeleverd. We plaatsten de ondergrondse tanks, richten parkeerplaatsen in en voeren onder meer het straatwerk uit. Op dit moment staat de aanpassing van vele stations op de agenda. Want onlangs heeft onze zusteronderneming het ChargeBox ultrasnellaadsysteem voor elektrische auto’s geïntroduceerd. Typisch zo’n toekomstgericht systeem dat past in het NXT Mobility-concept van de onderneming. De infrastructurele werkzaamheden komen dan weer bij ons te liggen.

Verder zijn we nu bezig met het plaatsten van ondergrondse afvalinzamelsystemen onder een meerjarig raamcontract in Amsterdam. Een project dat we in combinatie met KWS Infra Amsterdam-Utrecht hebben aangenomen. Met dezelfde hoofdaannemer voeren we vaker werken uit. Zij doen het asfalt en het projectmanagement. Wij leveren een samenhangend pakket van civiele werkzaamheden: riool, grondwerk en bestrating. Dat is het type werk waar we in de toekomst graag de focus op willen leggen: samen met de hoofdaannemer optrekken in bouwteamverband. Zeker tachtig procent van onze infra-opdrachten voeren we nu nog in hoofdaanneming uit voor gemeenten. Dat zal zeker een vast bestanddeel blijven, maar het zwaartepunt zal meer verschuiven naar samenwerking met partijen als KWS, Dura Vermeer en projectontwikkelaars. Voor hen zijn we een betrouwbare partner die op een kwalitatief hoog niveau meerwaarde creëert en tegelijk ontzorgt. Meer partnership, minder vechtmarkt.”

Een voorbeeld dichtbij het nieuwe bedrijfspand van GP Groot infrarealisatie: “We leggen twee wegen aan op het bedrijventerrein waar we zijn gevestigd en dat nog volop in ontwikkeling is. Die ontwikkeling behelst ook de aanleg van een haven met aansluiting op het Noordhollandsch Kanaal.

Circulair slopen

GP circulair slopen valt eveneens onder de eindverantwoordelijkheid van Jeffrey. En ook hier loopt het bedrijf in de pas met duurzame ontwikkelingen: nooit helemaal in de ‘experimentele’ frontlinie, maar wel in een voorlopersrol en altijd met bewezen technologie, materieel en technieken. Zo wordt er geïnvesteerd in materieel met nul uitstoot op locatie. Onlangs is er nog een elektrische minishovel aangeschaft die door GP Groot infrarealisatie en Hink Bestratingen op binnenstedelijke bouwlocaties wordt ingezet.

Jeffrey: “Toen de Verificatieregeling Circulair Sloopproject opgetuigd was, hebben we deze direct omarmd. Er zijn inmiddels een aantal sloopwerken uitgevoerd en onderhanden waar dit certificaat voor is afgegeven. Dat betekent – kort door de bocht – dat je vooraf een grondige inventarisatie maakt van de bouwdelen die je kunt hergebruiken en daar ook zoveel als mogelijk een afzetmarkt voor vindt. Dat moet je allemaal vastleggen en kunnen aantonen. De regeling brengen we onder de aandacht van opdrachtgevers en we proberen hen te overtuigen van de zin en noodzaak van circulair slopen, waarbij je streeft naar optimaal hergebruik. Dat is toch de koers die wij, en inmiddels velen met ons, voor toekomstbestendig houden.”

Het nieuwe bedrijfspand van GP Groot infrarealisatie aan het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar.

Het nieuwe bedrijfspand van GP Groot infrarealisatie aan het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar.

Leren van elkaar

GP Groot is een nuchter Noord-Hollands bedrijf dat wil waarmaken wat het zegt. Geen greenwashing, windowdressing en holle marketingretoriek, maar gewoon in de praktijk brengen wat je preekt. En dat geldt ook voor de betrokkenheid bij een brancheorganisatie. Jeffrey: “Wij zijn onder meer lid van MKB INFRA, omdat we het belangrijk vinden dat mkb-ondernemers in een collectief opkomen voor hun belangen. En als je dat belangrijk vindt, moet je je er ook voor inzetten. Dat wil zeggen, dat ik mijn stem laat horen op ledenvergaderingen. Ook kan ik me goed voorstellen, dat ik actief word in één van de werkgroepen. Verder vind ik een branchevereniging een podium voor uitwisseling van ervaringen. Als ik eens ergens tegenaan loop dan neem ik graag contact op om te vragen naar een ondernemer die al eens met een soortgelijk bijltje gehakt heeft. Dat doen we overigens ook op eigen initiatief. Zo gaan we binnenkort op bezoek bij een bedrijf in het oosten van het land waarvan we denken nog het één en ander te kunnen opsteken. Gewoon open en transparant bij elkaar in de keuken kijken, dat maakt onze branche in zijn totaliteit alleen maar sterker.”

“We trekken graag samen op met andere hoofdaannemers in bouwteamverband”

“Je maakt de gww-branche sterker als bedrijven onderling toestaan van elkaar te leren”

GP Groot Groep

De GP Grootgroep bestaat uit vier divisies:

  • GP Groot inzameling is dagelijks met meer dan 200 voertuigen op pad om afval in te zamelen bij inwoners, bedrijven en instellingen in heel Noordwest Nederland. Door het samenbrengen van gespecialiseerde bedrijven is het een full-service afvalinzamelaar.
  • GP Groot recycling sorteert, verwerkt en bewerkt afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Door dat op een milieubewuste manier te doen, draagt GP Groot bij aan een duurzame samenleving.
  • GP Groot brandstoffen en oliehandel is groothandelaar in brandstoffen en smeermiddelen en bevoorraadt en exploiteert ruim 60 tankstations met de merkconcepten Total, Argos en NXT. Met het NXT Mobility-concept biedt GP Groot oplossingen voor duurzame mobiliteit zoals elektrisch laden, Liquid Natural Gas (LNG) en waterstof.
  • GP Groot advies en infrarealisatie:
    • GP Groot advies en engineering geeft advies en praktische ondersteuning op het gebied van infra, sport, milieu en natuur. De onderneming omvat een aantal gespecialiseerde adviesbureaus in de gww: HB adviesbureau , ILE (Infra Light Engineering – openbare- en terreinverlichting), Groenadvies Amsterdam en Gebiedsmanagers.
    • GP Groot infrarealisatie, het domein van Jeffrey Duivenvoorde, biedt een totaalpakket aan diensten voor bestrating, rioolservice en milieu. De onderneming omvat GP Groot infra, GP Groot circulair slopen, GP Groot rioolservice en Hink Bestratingen.

Column

Overheden moeten zich schamen!

Vorig jaar heb ik in dit blad al eens uitgebreid stil gestaan bij de echte waarde van infrastructuur. Ik heb een lans gebroken voor een fundamenteel andere visie op en benadering van infrastructuur. Tot nu toe behandelen we infrastructuur als een product met een prijs die niet laag genoeg kan zijn. Regels die integriteit en laagste prijs moeten borgen, regeren de markt van overheidsopdrachten en dus van infrastructuur. Bovendien worden bij die overheidsopdrachten allerlei overheidstaken meestal zonder overleg naar marktpartijen geschoven zonder dat de bijkomende kosten (integraal) mee worden gebudgetteerd.

Het wordt tijd dat we niet meer alleen naar het product kijken maar naar de waarde. Infrastructuur heeft een waarde die veel meer is dan de economische waarde van het product alleen. Infrastructuur is een basisvoorwaarde voor het bestaan én voortbestaan van onze maatschappij en de meeste ambities die we daarbij hebben, inclusief energietransitie, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptieve inrichting, brede welvaart, enzovoort.

Zonder infrastructuur had de helft van Nederland onder water gestaan, waren er geen fysieke en sociale verbindingen, moest koken en verwarmen nog op open vuur, kregen infectieziektes vrij spel door het ontbreken van riolen en schoon drinkwater, moesten we nog hutten bouwen van lokaal aanwezig materiaal zoals plaggen en koeienpoep. Dat en nog veel meer, zijn waardes die zelden of nooit belicht worden. Sterker nog, in deze tijd met alle problemen die samenhangen met het Oekraïne-conflict, zijn er opdrachtgevende overheden die het presteren om hardop te zeggen dat prijsstijgingen en leveringsproblemen tot het ondernemersrisico behoren. De vertegenwoordigers van de overheid als hoeder van het algemeen belang zouden zich moeten schamen dat ze daarmee (bovenop hun reeds afgeschoven maatschappelijke ambities) ook nog eens de verantwoordelijkheid voor die basisvoorwaarden voor het functioneren van de Nederlandse maatschappij naar de markt schuiven. Wederom uit puur financiële motieven. En wederom zonder oog voor de echte waardes van het product dat door hun lokale ondernemers met zoveel zorg wordt aangelegd.

Philip van Nieuwenhuizen
Voorzitter/directeur MKB INFRA

MKB INFRA
Nieuweweg 226, 3905 LT  Veenendaal
Postbus 1085, 3900 BB  Veenendaal
Tel. (0318) 544 905
Fax (0318) 544 909
secretariaat@mkb-infra.nl
www.mkb-infra.nl