‘Bestaande regeling is niet meer van deze tijd’

Artikel delen

Voor een bomvolle zaal gww-ondernemers, adviesbureaus en gemeentelijke inkopers uit de regio Twente maakte Peter Dijkstra, opdrachtgever fysieke werken gemeente Enschede, bekend dat de bestaande betalingsregeling op de schop gaat. Dit gebeurde tijdens een informatiebijeenkomst met civiele aannemers over de uitdagingen van deze tijd. Plaats van handeling: de Grolsch Veste, het thuishonk van FC Twente.

Tekst: Arie Grevers
Beeld: Kees Stuip

Presentatie

Van links naar rechts: Jannetta van Zwol-Van de Pol (clustermanager ruimtelijke ontwikkeling en beheer gemeente Enschede), Peter Dijkstra (opdrachtgever fysieke werken gemeente Enschede) en Johan Middelkamp (infra-ondernemer en lid van de werkgroep betalingsregeling MKB INFRA).

De ‘betalingsregelingsbal’ kwam aan het rollen toen de gemeente Enschede samen met brancheorganisatie MKB INFRA een alternatieve betalingsregeling toetste aan de praktijk. Deze betalingsregeling die ontworpen is door de brancheorganisatie, voorkomt dat mkb-ondernemers in de infra de werken eindeloos voorfinancieren waardoor hun slagkracht sterk wordt aangetast. De bestaande regeling frustreert bovendien de hele uitvoerende keten door de vertraging van de termijnbetalingen van drie maanden of langer.

Pilot succesvol

In de nieuwe regeling ontvangt de opdrachtnemer bij gunning een voorschot van vijf procent van de aanneemsom. Voor de overige termijnen geldt: betaling nadat het werk is uitgevoerd. De pilot is destijds succesvol afgerond met klinkende resultaten. Zo nam de voorfinanciering maar liefst met 85% en het balanstotaal met zo’n 25% af. Ook leidde de betalingsregeling tot snelle doorbetaling in de keten en was er sprake van een beduidend rentevoordeel.

Voorlichting

Onderling vertrouwen

Deze positieve resultaten smaakten naar meer, zegt Peter Dijkstra. “Maar we zijn niet alleen gemotiveerd door de positieve resultaten. De complexiteit van de werken neemt toe. We doen een beroep op de kennis en kunde van ondernemers en daar past een transparante houding van vertrouwen bij. Bovendien voelen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van mkb-bedrijven. Zij creëren banen voor onze inwoners en bieden jonge mensen werkzekerheid. Sterke en stabiele bedrijven hebben een aantrekkingskracht op jonge mensen. Met de nieuwe betalingsregeling dragen we direct bij aan een beter imago van de branche. En daar profiteren wij ook zelf weer van, want wij kampen – net als de gww-bedrijven – met een schrijnend tekort aan vakbekwame medewerkers. In dat perspectief is de oude betalingsregeling, die vooral gestoeld is op wantrouwen jegens de ondernemer, niet meer van deze tijd.”

Monitoren

Nu de nieuwe betalingsregeling de standaard geworden is, zal de gemeente de komende jaren monitoren hoe deze in de praktijk uitpakt. Het besluit van de gemeente Enschede kan rekenen op enthousiaste bijval van de initiators van de nieuwe regeling, de leden van de werkgroep betalingsregeling van MKB INFRA. Zij waren op uitnodiging aanwezig bij de informatiebijeenkomst. Verder wil gemeente in Twente ambassadeur zijn van de nieuwe betalingssystematiek. MKB INFRA blijft de gemeente Enschede daarbij terzijde staan. Enerzijds door het gesprek over de betalingsregeling gaande te houden en uit belangstelling voor de resultaten van de monitoring. Anderzijds door te kijken naar mogelijkheden om ook in de buurgemeenten pilots te starten.