Plant-e krijgt 2,5 miljoen subsidie

Artikel delen

Het Wageningse bedrijf Plant-e heeft een subsidie van 2,5 miljoen euro toegekend gekregen van de European Innovation Council. De subsidie is toegekend voor het doorontwikkelen van sensortoepassingen van stroom die wordt opgewekt door levende planten.

Overzicht

Illustratie: Plant-e

Hoe het werkt:

  1. Onder invloed van zonlicht maken planten organisch materiaal (suikers) en zuurstof uit water en CO. Dit wordt fotosynthese genoemd.
  2. Dit organisch materiaal wordt door de hele plant getransporteerd.
  3. Een deel van dit organisch materiaal wordt niet gebruikt door de plant en uitgescheiden door de wortels.
  4. Bacteriën die van nature om de wortels heen zitten, breken dit organisch materiaal af waarbij elektronen en protonen vrijkomen.
  5. De elektronen worden opgevangen in de anode (de min-pool) van onze planten batterij.
  6. De elektronen stromen door de draad en kunnen worden gebruikt als elektriciteit. Door een slimme chip kunnen we het voltage verhogen, en daarmee bijvoorbeeld lampjes laten branden!
  7. Om elektronen te laten stromen heb je ook een plus-pool nodig, de kathode. Daar komen ze in aanraking met zuurstof uit de lucht en protonen uit stap 4 en reageren tot water.

De productie van energie door planten is een interessante oplossing voor afgelegen gebieden en stedelijke situaties waarin bijvoorbeeld grondwaterstand of bodemvocht gemonitord moet worden. Plant-e ontwikkelt technologie waarin levende planten elektriciteit produceren. Deze technologie is oorspronkelijk uitgevonden aan Wageningen Universiteit en wordt door Plant-e commercieel doorontwikkeld. Plant-e heeft de afgelopen jaren diverse verlichtingssystemen geleverd die werken op plantenstroom. Sinds 2019 is de focus verschoven naar het ontwikkelen van sensortoepassingen. Met de EIC subsidie wordt nu het laatste zetje gegeven om ook deze toepassing klaar te maken voor de markt.

Sensortoepassingen

Plant-e is een spin-off bedrijf van de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen Universiteit en werd in 2009 opgericht. Het bedrijf is sindsdien uitgegroeid tot bedrijf met meer dan toen medewerkers en leverancier van verlichtingssystemen die draaien op plantenstroom. De systemen zijn in binnen- en buitenland geleverd en gedurende de periode 2014-2021 steeds verder ontwikkeld.

In 2019 is het bedrijf begonnen met het ontwikkelen van sensortoepassingen die van stroom worden voorzien door levende planten. Dit biedt kansen voor monitoring van zowel afgelegen gebieden als stedelijk groen. De eerste focus ligt op sensoren voor het meten van de grondwaterstand en bodemvochtgehalte. Door gebruik te maken van planten als stroombron, kunnen batterijen vermeden worden. Dit is zowel voor de duurzaamheid als voor de betrouwbaarheid van een sensorsysteem belangrijk. Batterijen moeten iedere één tot twee jaar vervangen worden en leveren daarmee een grote afvalberg en bovendien zijn met het vervangen veel arbeidsuren en daarmee kosten gemoeid. Plant-e kan een duurzaam en onderhoudsarm alternatief bieden.

Subsidie

Met de EIC subsidie die nu is toegekend, krijgt Plant-e de financiële ruimte om de integratie in de keten verder vorm te geven en de plantenstroombron volledig toe te spitsen op gebruik voor sensoren. Daarnaast zal worden gewerkt aan het automatiseren en opschalen van de productie, waarmee de toeleveringstijd korter wordt en kosten worden verlaagd.