Infra Relatiedagen en GWWTotaal slaan handen weer ineen

Artikel delen

Infra Relatiedagen Hardenberg 2023 krijgt weer alle aandacht in GWWTotaal. Dit blad is al sinds 2011 hoofdmediapartner voor deze infrabeurs, die de grond-, weg- en waterbouw professionals bij elkaar brengt. Uiteraard is GWWTotaal ook weer op beursvloer aanwezig.

Stands en bezoekers van infra relatiedagen

Al ruim tien jaar besteedt GWWTotaal, het platform voor de gww-sector, in de januari-uitgave uitgebreid aandacht aan de Infra Relatiedagen. Denk aan beursinformatie, actueel nieuws, kennisprogramma en beursnieuws. ‘Klimaatadaptatie’ wordt het grote thema van Infra Relatiedagen 2023. Dat sluit naadloos aan op de ambitie van GWWTotaal om iedere uitgave aandacht te besteden aan klimaatadaptatie. “Door toenemende perioden met droogte en hitte in de zomer, afgewisseld door zware buien, zijn we gedwongen onze leefomgeving aan te passen. Denk aan het beter reguleren van regenwater, grondwater en water in de rivieren tot de inzet van emissieloos materieel en de aanpak van hittestress in stedelijke gebieden” zegt Frank de Groot, hoofdredacteur van GWWTotaal.

Hij vervolgt: “Met elektrisch materieel, waterstof toepassingen, maar ook hybride varianten en innovaties op dieselgebied laat de Infra Relatiedagen Hardenberg zien wat er mogelijk is om de uitstoot te beperken. Met de uitspraak van Raad van State op 2 november dat bouwvrijstellingen voor stikstof niet langer gebruikt mogen worden voor bouwprojecten, wordt de noodzaak tot emissieloos werken alleen maar groter.”

Innovatie

De Groot is blij met de aandacht die Infra Relatiedagen geeft aan Smart Ligthing, waarbij openbare verlichting niet alleen duurzaam wordt gemaakt, maar ook onderdeel wordt van een slim netwerk. In het verlengde daarvan kom je bij Smart Cities, waarbij er via talrijke sensoren 24/7 zicht is op het functioneren van de openbare ruimte. Hoe kunnen we alle functies monitoren, zodat er tijdig onderhoud plaatsvindt en functies geactiveerd of gedeactiveerd moeten worden. “De overheid speelt daarbij als grootste beheerder van de openbare ruimte een belangrijke rol in. Dus is het tevens mooi dat er een overheidspark is, waar provincies, waterschappen en overheden in gesprek gaan met aannemers”, aldus De Groot.

GWWTotaal hoopt bezoekers weer fysiek te ontmoeten op de beursvloer en de stand. Uiteraard horen we dan graag hoe aannemers om gaan met de nieuwe uitdagingen!

Adverteren in de beursspecial? Neem contact op met Freddy Burgers, Accountmanager NHU. Email: freddy@handelsuitgaven.nl. Tel. 0570-861006.