In de Spotlight

Artikel delen

Hemelwater opvangen en slim gebruiken voor stedelijk groen

De verandering van het klimaat zorgt voor steeds meer uitersten. Dit fenomeen veroorzaakt steeds vaker schade aan materialen, maar zeker ook aan stedelijk groen. Dit kostbare groen heeft het de laatste jaren steeds zwaarder door lange perioden van droogte afgewisseld met heel zware buien. Deze verandering dwingt ons om opnieuw na te denken over oplossingen die beter aansluiten op deze ontwikkeling. Daarom is een doordachte aanpak voor de toekomst nodig. Stedelijk groen speelt daarbij wat ACO betreft een hoofdrol, aangezien verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als het ontlasten van het riool.

Illustratie Hemelwater opvangen

Verdroging van groen in de binnenstad voorkomen

In het verleden werd hemelwater in Nederland vaak zo snel mogelijk afgevoerd. Daarna zijn we gescheiden stelsels gaan toepassen om de waterzuiveringen te ontlasten. Vervolgens zijn we gaan afkoppelen, waarbij we regenwater zoveel mogelijk in het gebied wilden houden door te infiltreren. Omdat er in stedelijk gebied vaak geen ruimte is voor oppervlakinfiltratie wordt dit vaak uitgevoerd met infiltratiekratten of IT-buizen. Deze systemen liggen al snel op een diepte van 120 cm beneden maaiveld. Veel groen heeft hier helaas weinig tot niets aan.

Gelukkig wordt er, met het oog op klimaatadaptatie, steeds vaker op een andere manier naar de afwateringsketen gekeken. De openbare ruimte is zeer geschikt voor aankoppelen. ACO heeft het Intelligent Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem (I-DSAS) ontwikkeld. Hiermee wordt binnenstedelijk gebied beschermt tegen overvloedig hemelwater, de riolering ontlast tijdens hevige neerslag en kan het hemelwater doeltreffend worden gebruikt. Door regenwater op te vangen, te zuiveren en vast te houden kan het namelijk uitstekend worden toegepast voor de bewatering van stedelijk groen! Dit wordt op steeds meer plaatsen al succesvol toegepast.

Illustratie Hemelwater opvangen

Collect, Clean, Hold, Reuse

ACO is de kennis- en gesprekspartner voor bouwteams wanneer het gaat om klimaat-adaptieve oplossingen voor de binnenstad. Zo ontwikkelde het bedrijf samen met de gemeente Zwolle onder andere de slimme filtratiegoot voor het stationsgebied. Hiermee wordt regenwater hoog aan het oppervlak opgevangen, gefilterd, vastgehouden en daarna afgegeven aan de omliggende grond. Zo blijven de verkeersoppervlakken droog en het groen zonder omwegen groen!

Met de oplossingen van ACO voor het opvangen, behandelen, vasthouden, afvoeren en monitoren van (regen)water staan ze graag voor je klaar. Het bedrijf is ook te vinden op de InfraTech, op standnummer 4.005.

ACO
www.aco.nl