‘Inzet duurzame bouwmachines komt in hoger tempo met 60 miljoen euro van kabinet’

Artikel delen

In 2023 is er 60 miljoen euro beschikbaar voor de inzet van duurzame bouwmachines. In 2022 was dat nog 20 miljoen euro. Het kabinet wil ondernemers zo verder aanzetten om te investeren in duurzame bouwmachines. Maar ook zonder stimulans is dit ‘the way to go’. Want opdrachtgevers stellen steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid. Of de benodigde stikstofvergunning wordt niet langer afgegeven.

Tekst: Jan van der Doelen, ING

bouwmachines

Naar schatting is nu ruim 10 procent van de huidige bouwprojecten uitstootvrij (zero-emissie). Het tempo van verduurzaming, elektrificatie van bouwmachines of toepassing van waterstoftechnologie is laag in de bouwsector. Anders dan bij auto’s staat deze technologie nog in de kinderschoenen.

De recente Porthos-uitspraak van de Raad van State brengt versnelling. Bouwbedrijven zullen sneller een stikstofvergunning ontvangen wanneer zij kunnen aantonen dat er geen uitstoot plaatsvindt van en naar de bouwplaats.

Zero-emissie op de bouwplaats

Het klimaatakkoord heeft gevolgen voor het werken op en inrichten van de bouwplaats. De bouw moet een reductie van 75 procent vervuilde lucht behaald hebben in 2030. Verduurzaming van de vervoersbewegingen in de bouwsector is daarom noodzakelijk om de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof te reduceren. Zero-emissie is nu al een vereiste bij projecten waarbij de overheid de opdrachtgever is.

Nu investeren in verduurzaming is essentieel

De investeringen om te verduurzamen kunnen fors zijn. De prijs van een zero-emissie machine, waterstof dan wel elektrisch aangedreven, ligt nu nog fors hoger ten opzichte van een fossiel aangedreven machine. Soms tot wel drie keer zoveel. Dat kan ondernemers weerhouden van een duurzame investering.

Toch is het belangrijk voor bouwbedrijven om nu te investeren in de verduurzaming van materieel. Enerzijds om een bijdrage te leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen. Deze bijdrage wordt straks mogelijk verplicht. Anderzijds om überhaupt op sommige projecten te kunnen inschrijven. Want opdrachtgevers verduurzamen ook. Naar verwachting neemt het aantal duurzame bouwprojecten in de toekomst (snel) steeds verder toe. En bij de huidige hoge energieprijzen is de terugverdientijd van de duurzame investeringen ook nog eens lager.

Bouwbedrijven doen er goed aan om de aanschaf van duurzame bouwmachines niet voor zich uit te schuiven. De 60 miljoen euro die dit jaar beschikbaar komt is hard nodig en gaat zeker helpen om de inzet van duurzame bouwmachines te versnellen. De snelheid waarmee het potje voor 2022 werd geclaimd geeft aan dat de animo groot is. Maar bouwbedrijven zullen ook zelf de handschoen moeten oppakken om tot verduurzaming te komen.