Flowsand® stopt de grondwaterdaling

Artikel delen

Klimaatbeleid is vaak gericht op hevige neerslag. Inmiddels blijkt de focus op wateroverlast niet genoeg. Op veel plaatsen is sprake van grondwaterdaling en verdroging. Een belangrijke oorzaak is de voortschrijdende “verstening” van onze steden en dorpen. Daardoor stroomt veel regenwater af naar riolering en oppervlaktewater, waarna het wordt weggepompt richting Noordzee. Het gevolg is watertekort in de bodem. Een doeltreffende oplossing is Flowsand, een innovatie van Aquaflow bv.

flowsand sensorFlowsand stopt de grondwaterdaling. Door traditioneel straatwerk met dit water opzuigende brekerzand in te vegen, krijgt de straat actieve sponswerking. Hemelwater wordt vlot opgezogen in het zand tussen de stenen en zodra het zand verzadigd is, stroomt de overige neerslag af naar de kolken. Vele kleine beetjes maken één grote.

50% van de jaarlijkse neerslag zakt zo alsnog de bodem in waardoor de grondwaterdaling stopt. De kosten zijn laag: eenmalig 1,- per m2 voor aanschaf van Flowsand. Daarna straatwerk invegen en klaar. Onderhoud is niet nodig. Het levert ook nog een flinke energiebesparing op omdat al dat regenwater niet getransporteerd, verpompt en gezuiverd hoeft te worden. Voor de aanleg van waterbergende wegen is het Aquaflow systeem een logische volgende stap.

Eerst zien dan geloven? Neem de proef op de som en doe een pilot van een paar duizend m2 en meet het resultaat. Aquaflow heeft Flowfacts meetapparatuur beschikbaar (te koop of te huur) om op afstand en real time het vochtgehalte in de straatlaag onder de bestrating te monitoren.

bestrating

Aquaflow
www.aquaflow.nl