Onkruidbestrijding bij straatwerk

Artikel delen

Verhardingen van straatbaksteen vergen, bij een goede uitvoering, nauwelijks onderhoud en halen zonder problemen een levensduur van 40 jaar of langer. Bij groot onderhoud wordt het grootste gedeelte van de straatbakstenen hergebruikt.

Onkruidbestrijding met heet water

In open verhardingen zijn vooral de voegen vatbaar voor onderhoud. Daarbij speelt de bestrijding van onkruid een belangrijke rol. Terreinbeheerders passen hiervoor verschillende typen bestrijdingsmethoden toe mechanisch (vegen, borstelen of maaien), thermisch (branden, heet water) of combinatie van methoden. Elke methode heeft voor- en nadelen en zal afhankelijk van de eisen en uitgangspunten van de terreinbeheerder worden toegepast.

De straatbakstenen zelf kunnen met water onder hoge druk worden schoongespoten, zo nodig met toevoeging van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen. Voor het verwijderen van kauwgom zijn redelijk effectieve methoden ontwikkeld, zoals het droogvriezen. Na intensieve reiniging van het oppervlak is nastrooien en inwassen van de voegen vrijwel altijd noodzakelijk om weer een duurzaam resultaat te krijgen.

Onkruidbestrijding op verharde oppervlakken

Terreinbeheerders bij gemeenten bestrijden sinds 2016 niet meer chemisch. Het is verboden vanwege mogelijke schade aan de volksgezondheid en bodem. Dit verbod heeft een grote invloed (gehad) op de onkruidbeheersing in Nederland. Door de overgang naar niet-chemische onkruidbestrijding zijn niet alleen de kosten van onkruidbestrijding toegenomen. In veel gevallen is ook het kwaliteitsniveau van het straatbeeld verlaagd. Hier wordt inzicht gegeven in welke (niet-chemische) methoden het beste kunnen worden toegepast om onkruid te bestrijden.

Borstelen

Relatief veel elementverhardingen worden geborsteld, tweemaal zo veel als thermische methoden. Dit komt naar voren uit evaluatie onder gemeenten*. Branden en hete lucht worden het meest toegepast binnen de thermische methoden. Dit betekent niet dat borstelen per definitie de beste methode is. Het betekent vooral dat onder de gegeven omstandigheden borstelen vaak het best haalbare is. Partijen die voornamelijk de methode borstelen en bosmaaien toepassen ervaren meer worteldruk. Dat is te verklaren doordat met borstelen/bosmaaien de wortels van het onkruid niet worden aangepakt.

Veegbeheer

Goed veegbeheer is essentieel voor het beheersen van onkruid op verharding. Door veel te vegen wordt de voedingsbodem voor onkruid verwijderd en worden jonge plantjes vertraagd in hun groei. Een frequentie van 6 tot 8 keer per jaar reduceert onkruidgroei sterk en is kostentechnisch gezien optimaal.

Geavanceerde technieken

Geavanceerdere technieken, zoals heet water, branden en hete lucht, worden voornamelijk met borstelen en bosmaaier gecombineerd. De reden van het toepassen van bepaalde methoden is divers. Het gaat vooral om de effectiviteit van de methode en het te behalen kwaliteitsniveau.

Thermische methoden

Thermische methoden worden vooral gebruikt als een hogere kwaliteit wordt gevraagd en/of het budget toereikend is. Mechanische methoden worden toegepast wanneer een lagere kwaliteit is toegestaan en/of het budget onder druk staat.

Kosten

De kosten van de toe te passen methode zijn belangrijk. Methode, budget en kwaliteit zijn rechtstreeks afhankelijk van elkaar. De beschikbare machines, type verharding en ervaring met de methode spelen ook een belangrijke rol bij de keuze van methode.

De afgelopen jaren zijn er geen grote doorbraken geweest op het gebied van nieuwe methoden om onkruid te bestrijden. Wel zijn er voortdurend optimalisaties die plaatsvinden. In het ontwerp van bestrating is rekening te houden met preventieve maatregelen.

Kostenoverzicht gebruik van niet checmische onkruidbestrijding

Overzicht gebruik van niet-chemische onkruidbestrijding, bron: Grip op Onkruid door Tauw en Peter van Welsem advies in opdracht van NVRD.

Ontwerp en kwaliteit bestrating

De kwaliteit van bestrating heeft invloed op onkruidbeheersing. Het meer onkruidwerend maken van verharding als preventieve maatregel biedt veel potentieel, maar lijkt nog niet veel te worden toegepast. Bij een (nieuw) ontwerp van bestrating kan rekening worden gehouden met het formaat van de straatstenen. De toepassing van grootformaten straatstenen leidt tot minder voegen. Dat heeft als gevolg dat er minder onkruidbeheer nodig is.

Bij de overstap naar chemievrije onkruidbeheersing wordt voornamelijk gebruik gemaakt van machines. Die kunnen niet overal bij. Advies is daar rekening mee te houden in het ontwerp om onkruidbeheersing gemakkelijker te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zo min mogelijke obstakels en het plaatsen van schuin oplopende obstakels zodat machines erop kunnen rijden.

Mogelijke andere preventieve maatregelen om onkruid te weren zijn het gebruik van bepaald voegzand en voegmiddelen.

*Grip op Onkruid door Tauw en Peter van Welsem advies in opdracht van NVRD. De Koninklijke NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.

https://www.knb-keramiek.nl/