In de Spotlight

Artikel delen

Denk hieraan bij afkoppelen regenwater naar stedelijk groen

Om bodemuitdroging in warme perioden te voorkomen willen we regenwater graag langer vasthouden in binnenstedelijk gebied, en dan bij voorkeur op de plek waar het valt. In plaats van regenwater te infiltreren, of weg te laten lopen via wadi’s of het oppervlaktewater, is het gebruiken ervan een veel betere optie.

tekening van een mechanismeHet advies van ACO: vang regenwater op waar het valt, houdt het vast en gebruik het ter plaatse voor een verkoelende, groene binnenstad. Uitdaging daarbij is de kwaliteit van het hemelwater. Zodra het valt komt het in contact met vervuilende stoffen. Met vies water kun je niets. Wat we willen is hemelwater duurzaam gebruiken door het op te vangen, te zuiveren, vast te houden en gebruiken voor groen. Maar hoe doe je dit?

Vooraf filteren

Het opvangen en gebruiken van regenwater voor de bewatering van stedelijk groen kan enorm helpen om duurzaam groen in verharde binnensteden te realiseren. Hierbij moeten we er voor zorgen dat  vervuiling van achterliggende boomgroeiplaatsen en of plantvakken voorkomen wordt, zo vertelt Rieks Hulst, Product Management bij ACO: “Hiervoor heb je filtertechnieken nodig waar wij al verschillende oplossingen voor hebben bedacht. Als je weinig inbouwdiepte hebt kan een lijngoot worden voorzien van een filtervoorziening en zo ontstaat een filtratiegoot. Heb je meer ruimte, dan kun je een slibvangput voorzien van een speciaal filter. Op die manier wordt zowel grove als fijne vervuiling tegengehouden.”

filterkolkWanneer je bezig gaat met het filteren van regenwater komt bijna automatisch de vraag “Wat te doen met strooizout in afstromend regenwater?” aan de orde. Een terechte vraag volgens Rieks: “Zout verstoort de waterhuishouding van een boom. Zout is een stof die zich goed laat oplossen in water. Hierdoor is het afscheiden ervan niet eenvoudig. Wij ontwikkelden de Salt-Protector die werkt op basis van soortelijk gewicht. Zout water is zwaarder dan regenwater. Bij een te hoge concentratie van zout in het water sluit de Salt-Protector de toevoer naar groenvoorzieningen. Hiermee wordt het verzilten van boomgroeiplaatsen of groenvakken tot een minimum beperkt en het stedelijk groen optimaal beschermd.”

In een wereld die verandert hecht ACO veel waarde aan persoonlijk advies en samen presteren. Het bedrijf praat je graag bij over het I-DSAS concept, zodat je een integrale visie kunt ontwikkelen over het ‘managen’ van hemelwater.

ACO BV
www.aco.nl