Lelystad maakt plan voor aanpassing aan extremer weer

Artikel delen

Lelystad maakt een plan voor aanpassing aan extremer weer. Met de maatregelen uit het plan wil Lelystad voorbereid zijn op wateroverlast als gevolg van hevige regenval, hitte door steeds warmer wordende zomers en langere perioden van droogte. Het college heeft de zogenoemde Lelystadse adaptatiestrategie voorgelegd aan de raad.

Openbaar groen langs de dalweg in Lelystad

Lelystad wil in 2050 klimaatadaptief zijn ingericht en zo bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Het Lelystadse plan is gebaseerd op klimaatstresstesten die de gemeente heeft gedaan in 2018 en 2022. Daaruit kwam dat er aanpassingen nodig zijn in onder andere de woonomgeving, de werklocaties, groen-blauwe structuren en landbouw.

Groen en schaduw dichtbij

Lelystad is een gemeente met veel groen, veel water en veel ruimte. Hierdoor is de basis goed. De uitdaging ligt met name in de verbinding tussen dat water en dat groen. En in minder verstening in bijvoorbeeld bedrijventerreinen en oudere wijken.

Voor wat betreft de woningbouw wordt uitgegaan van het 300-30-3 principe: maximaal 300 meter lopen naar een koele plek als bos, park of perk, er is minimaal 30% schaduw op straat en vanuit iedere woning zie je minimaal drie groenstructuren als bomen. Er komt verder een lokaal hitteplan, waar mogelijk waterdoorlatende verharding op straat en regenwater wordt opgevangen in buffers bij piekbuien.

Ook werklocaties moeten aangepast zijn op extreem weer. Dat betekent dat bedrijfspanden en bedrijventerreinen hittebestendig moeten zijn ingericht. Bijvoorbeeld door aanplant van bomen en gevelgroen en geen grote oppervlakten zwart dak. Daarnaast wordt er geen hemelwater op het riool geloosd.

Verschillend groen en waterdoorlatende bodem

Door het planten van veel verschillend groen dat tegen veranderend klimaat bestand is, krijgen ook planten- en bomenziekten minder kans. En met een goed beheer kan de bodem meer water opnemen en vasthouden. Klimaatverandering zal ook een grote invloed hebben op de landbouw rondom Lelystad. In 2050 moet de land- en tuinbouw zo ingericht zijn dat het zo min mogelijk last heeft van de gevolgen van wateroverlast, droogte, hitte, bodemdaling en verzilting.

Bij de aanpassing aan extremer weer is een grote rol weggelegd voor inwoners, bedrijven en organisaties. Zij hebben ook direct invloed om hun leef- en werkomgeving groener en klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door groenere en minder verharde tuinen. Samenwerken met allerlei partijen en inwoners is dan ook belangrijk om Lelystad goed voorbereid te laten zijn op een veranderd klimaat.