Omgaan met gevolgen energietransitie voor (ondergrondse)infra

Artikel delen

De ontwikkeling van emissiearme en emissievrije machines gaat door. Dankzij elektrificatie en waterstofproductie komen er steeds meer emissiearme en emissievrije voertuigen, werktuigen en machines op de markt. Dit is echter een onderdeel van de energietransitie; ook het kabel- en leidingwerk maakt veranderingen door. Reden voor SOMA Bedrijfsopleidingen om hun cursusaanbod daarop af te stemmen.

Graafmachine

Mobiele werktuigen zijn gebouwd om een specifieke taak uit te voeren in een specifieke omgeving. Omdat ze intensief gebruikt worden, hebben ze een groot aandeel in het wereldwijde brandstofverbruik. Daarnaast stoten ze broeikasgassen uit en dat is niet goed voor het milieu. Dankzij elektrificatie en waterstofproductie komen er steeds meer emissievrije en emissiearme voertuigen op de markt.

Het belang van schonere werktuigen

Door de opwekking van groene energie worden elektrisch aangedreven machines steeds schoner. Deze doorontwikkeling betekent dat het belangrijk is voor monteurs om op de hoogte te blijven van nieuwe technieken en mogelijkheden. Ook van machinisten wordt andere kennis verlangd: van het kunnen bedienen van een machine tot het veilig stellen van het materieel bij een storing. Educatie is hierin van groot belang en onmisbaar om vakbekwaam te worden en te blijven.

Ook met bestaand materieel CO2-uitstoot verlagen

Aanleg ondergrondse infraNiet alleen de omschakeling naar elektrisch, waterstof aangedreven of hybride werktuigen zijn noodzakelijk in het verminderen van de CO2-uitstoot. Met bestaand materieel en de verscheidenheid in brandstoffen kan zeker bijgedragen worden om de milieubelasting te verlagen. Door bewust te zijn van het stationair laten draaien van machines en de wijze waarop de machine wordt bediend, kun je een significante bijdrage leveren aan een minder grote belasting voor het milieu. Ook een belangrijk punt: dit levert direct verlaging op van de brandstofkosten en onderhoudskosten!
Om deze manier van werken inzichtelijk te maken, en het te laten leven bij medewerkers, heeft SOMA Bedrijfsopleidingen daarom een pakket aan in-company trainingen ontwikkeld genaamd ‘Het nieuwe draaien’. Deze trainingen zijn specifiek afgestemd op de machines die worden gebruikt en op de werkzaamheden die worden verricht. Aan het einde van de cursusdag weet iedereen precies hoeveel kosten en uitstoot ze kunnen besparen door op een andere wijze te gaan werken met hun machine.

Energietransitie in de GWW sector

Elektrische heimachineOok in de infra zijn de gevolgen van de energietransitie merkbaar. Elke straat en elk trottoir moet worden opengemaakt om de bestaande leidingen te vervangen door verzwaarde varianten. Een enorme opgave die in eerste instantie bij de energiemaatschappijen wordt neergelegd, maar ook voor alle mensen die werkzaam zijn in de ondergrondse infra is dit een enorme opgave. Per week moet er mogelijk wel meer dan 1000 km aan ondergrondse infra worden vernieuwd om te kunnen voldoen aan de ambities van de klimaatplannen zoals het kabinet die heeft gesteld. Er is een enorme vraag naar goed gekwalificeerd personeel werkzaam in de ondergrondse infra, merkt ook SOMA Bedrijfsopleidingen dagelijks. Aannemers, netbeheerders en intermediairs melden wekelijks tientallen nieuwe cursisten aan voor de diverse cursussen en opleidingen op het gebied van ondergrondse infra. Tevens stellen zij de vraag of zij nog meer kandidaten kunnen vinden die werkzaamheden willen verrichten voor hen.

Kennis is key

Educatie is onmisbaar om vakbekwaam en gekwalificeerd te worden of te blijven. Daarnaast kan het bij omscholing of als secundaire voorwaarde een belangrijk item zijn. Bij SOMA Bedrijfsopleidingen vind je praktijkgerichte cursussen en opleidingen die branche-erkend zijn.

Logo soma bedrijfsopleidingenSOMA Bedrijfsopleidingen
www.somabedrijfsopleidingen.nl
Standnr. 92