Norm voor ecologisch beheer oevers watergangen

Artikel delen

Groenkeur werkt samen met De Vlinderstichting aan de ontwikkeling van Kleurkeur Blauw. Deze nieuwe norm heeft betrekking op het ecologisch beheer van oevers van watergangen. Daarnaast gaat de norm ook gelden voor de watergangen zelf die breder zijn dan 8 meter.

Ecologisch beheerde oever

Samen met de Vlinderstichting bracht Groenkeur in 2019 een nieuwe richtlijn uit: Kleurkeur. Deze richtlijn staat voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. In navolging van het schema Kleurkeur is Groenkeur samen met De Vlinderstichting aan de slag met het ontwikkelen van Kleurkeur Blauw. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn wederom betrokken bij het opstellen van deze norm.

Oevers en watergangen

Kleurkeur Blauw betreft het ecologisch beheer van oevers van watergangen, maar gaat ook gelden voor de watergangen zelf die breder zijn dan 8 meter. Dit nieuwe schema is gericht op het instandhouden of verbeteren van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in zowel het natte als het droge profiel van deze watergangen.

De norm komt vanaf 1 juli 2023 beschikbaar. Naar verwachting komt de opleiding voor deze norm beschikbaar in augustus/september van dit jaar. Vanaf 1 januari 2024 kan de norm worden gecertificeerd door de certificerende instellingen.

Add-on schema

Ook Kleurkeur Blauw is een add-on op de BRL Groenvoorziening. Er gaat één norm Kleurkeur komen vanaf 1 juli 2023 met twee toepassingsgebieden. Het is voor bedrijven mogelijk om zich voor beide toepassingsgebieden te certificeren of voor één van beide toepassingsgebieden. Dit is vergelijkbaar met de mogelijkheid, zoals we die ook kennen bij de BRL Groenvoorziening waar men voor één of meerdere toepassingsgebieden geaudit kan worden.