“Bosbeheer is veelzijdig werk”

Artikel delen

Boomrooierij Weijtmans in Udenhout mag zich dan voornamelijk bezighouden met het rooien van bomen, het is volgens directeur Kees Weijtmans slechts een van de vele onderdelen van goed en verantwoord bosbeheer. De boomrooierij is vaak ook verantwoordelijk voor het snoeien en dunnen van de bomen en struiken in de bossen die ze beheert. “Daarbij moeten we uiteraard ook rekening houden met eventueel aanwezige beschermde dieren en planten.”

Boomrooierij

Veel mensen weten niet dat het rooien van bomen belangrijk is voor het in stand houden van een gezond bos, aldus Weijtmans. “Bomen worden alleen met een goede reden gerooid. Als ze ziek of te oud zijn en daardoor een risico vormen bijvoorbeeld, maar zeker niet omdat er behoefte is aan houtsnippers of biobrandstof.”

Behalve het specialistische werk aan bomen en struiken, houdt Weijtmans zich ook op andere vlakken bezig met het beheer. “Onze bossen worden intensief gebruikt.  Naast de aanwezige flora en fauna recreëren mensen er graag op allerlei manieren. Daarom is ook het onderhouden van prullenbakken, bankjes en de routepaaltjes van fiets- en wandelpaden onderdeel van ons werk. Want een verzorgd bos stimuleert om het netjes te houden.”

De boomrooierij werkt daarbij ook nauw samen met opdrachtgever en andere betrokkenen. “Zo hebben we sinds 2015 in Tilburg 650 hectare aan gemeentelijke bossen in beheer. Om dat werk zorgvuldig uit te kunnen voeren organiseren we regelmatig overleg met gemeente en waterschap. Ook aan bewoners in de directe omgeving wordt gedacht. In zogenaamde boscafés gaan we samen met de burger het gebied in zodat we onze werkzaamheden kunnen toelichten. Communicatie is een belangrijk onderdeel van ons werk.”

Boomrooierij Weijtmans
www.boomrooierijweijtmans.nl