Ecologisch zonnepark in Oudenhoorn

Artikel delen

Verduurzaming en een ecologisch verantwoorde inpassing in het polderlandschap zijn belangrijke voorwaarden waaraan zonnepark Oudenhoorn moet voldoen. Op een terrein van ruim 20 hectare wordt na afronding van de werkzaamheden met behulp van 46.500 zonnepanelen 23 GWh groene stroom elektriciteit per jaar opgewekt. Hovenier Jaco Quak uit Abbenbroek en adviseur Bart Boot van Van Iperen zijn nauw betrokken bij de landschappelijke inrichting van het park.

gras

“Farm Frites wil de fabriek in Oudenhoorn energieneutraal maken en heeft daarom het initiatief voor het zonnepark genomen. Uiteindelijk levert het park jaarlijks genoeg elektriciteit voor 8.000 huishoudens dus een deel van het dorp kan ook aangesloten worden op het park”, zegt Quak, die al sinds jaren de vaste hovenier van Farm Frites is.

Om tot een ecologisch verantwoord zonnepark te komen, is samen met Wageningen University Research (WUR) onderzoek gedaan naar insecten en vogels. “Die moeten ook in het nieuwe park voldoende kruiden, planten en bomen vinden om goed in te kunnen leven. Uiteindelijk hebben we samen met WUR de juiste mengsels van inheemse kruiden samengesteld.”

Belangrijk onderdeel van het zonnepark vormen de verhoogde aarden wallen die het zicht op de zonnepanelen voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. “Door die ook groen en plant- en bomenrijk te maken, kijken de omwonenden naar een gevarieerde groene zoom waar vogels en insecten hun habitat vinden.”

Voor de grote oppervlakten onder de panelen op het park, is gekozen voor het soortenrijke mengsel EUROGRASS BermenDivers van DSV zaden, welke biodivers is én eenvoudig in onderhoud.”

DSV zaden
www.dsv-zaden.nl