Kleurkeur Blauw gelanceerd

Artikel delen

De Vlinderstichting en Groenkeur hebben per 1 september 2023 Kleurkeur uitgebreid met een richtlijn voor ecologisch beheer van watergangen: Kleurkeur Blauw. Voor de hele groenblauwe dooradering biedt Kleurkeur daarmee een nieuwe norm voor ecologisch beheer.

SlootNederland kent 330.000 kilometer sloten en 6.500 kilometer vaarten en kanalen. Een fors areaal, wat niet alleen door mensen wordt gebruikt, maar ook het leefgebied vormt van talloze plant- en diersoorten. Met aanpassingen in de wijze van uitvoering van het beheer en een nieuwe kijk op de watergang is er veel biodiversiteitswinst te behalen. Kleurkeur Blauw, zoals het onderdeel voor ecologisch beheer van watergangen heet, is een certificaat voor aannemers en groenbedrijven om zich te onderscheiden op vakmanschap en ecologische kwaliteit. Opdrachtgevers zoals waterschappen en gemeenten kunnen in aanbestedingen van beheer van watergangen vragen om Kleurkeur-gecertificeerde bedrijven.

Twee scopes

Sinds 1 september 2023 vallen er onder het add-on certificaat Kleurkeur twee zogeheten scopes of toepassingsgebieden: Groen en Blauw. Kleurkeur Groen (voorheen Kleurkeur) richt zich op het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken. Kleurkeur Blauw richt zich op het ecologisch beheer van watergangen. Er is bij de ontwikkeling van Kleurkeur gezocht naar zoveel mogelijk synergie tussen de eisen voor Groen en Blauw. Bedrijven kunnen zich voor zowel Groen als Blauw afzonderlijk en in combinatie laten certificeren. Voor personen komt een nieuwe examen beschikbaar.

Geschikte maaimachines

In de norm Kleurkeur wordt ook gesproken over het toelaten van geschikte maaimachines. Hiervoor is een protocol ontwikkeld. Hierin staan de proefopstelling vermeld en ook het vereiste resultaat. Tijdens de toetsing worden foto’s gemaakt. Deze worden ter beoordeling voorgelegd aan de Vlinderstichting.