De Boominspecteurs, Bomenwacht Nederland en GRIB bundelen krachten

Artikel delen

De Boominspecteurs en Bomenwacht Nederland bundelen hun krachten onder het dak van moedermaatschappij Investree. En met ingang van januari 2024 komt GRIB (software voor bomenbeheerprocessen) daar als een op zichzelf staande onderneming bij. Met deze drie ondernemingen wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie, waarbij de partijen zich inzetten om Nederland de bomenkwaliteit (terug) te geven die nodig is voor onze leefbaarheid.

Boom

Investree ziet dat de huidige en toekomstige groene opgaven omvangrijk en complex zijn. Dit vraagt om gespecialiseerde bedrijven die samen werken aan deze opgaven. Door de krachten van de organisaties te bundelen, kan opdrachtgevers een compleet aanbod voor het beheer van bomen worden geboden.

De gevestigde namen van de drie ondernemingen blijven bestaan en Investree vormt uitsluitend het verbindend element. Samen werken zij onder één dak aan dezelfde doelen met ieder een eigen expertise. Op deze manier werken de organisaties niet naast elkaar, maar met elkaar aan drie opgaven: het behoud van bomenkapitaal, het vergroenen met bomen en het beheer van bomen.

Wie doet wat?

Bij de genoemde opgaven is betrouwbare data en informatie essentieel. Het inventariseren, onderzoeken en registreren van de kwaliteit van het bomenbestand begint bij De Boominspecteurs. Zij zijn deskundig op het gebied van boominspecties en boomonderzoek en nemen alle boomtechnische werkzaamheden op zich.

Met de beschikbare of opgehaalde boomtechnische informatie gaan de consultants en engineers van Bomenwacht Nederland aan de slag. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van techniek, beleid, beheer, GIS & Data, wet- en regelgeving en communicatie. De consultants en engineers realiseren samen met de opdrachtgevers de beste oplossingen voor beheer-, behoud- en vergroeningsopgaven.

GRIB is nu nog een onderdeel van Bomenwacht Nederland en is expert in het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke software voor bomenbeheerprocessen. Deze biedt de beste inzichten op data gebaseerde voorspellingen. GRIB faciliteert De Boominspecteurs en de consultants en engineers van Bomenwacht Nederland in slimme digitale oplossingen om de bomenkwaliteit te beheren en borgen.

Inzetten op kwaliteit van bomen

Door de verbinding die Investree biedt, zetten de diverse expertises zich er samen voor in dat de juiste bomen op de juiste plaats staan, met voldoende groeiruimte voor een optimale prestatie in de toekomst. Het uiteindelijke doel is samen met de opdrachtgevers te werken aan de kwaliteit en diversiteit van gezonde bomen waar ook de volgende generaties nog plezier van hebben.