15e Boominfodag: wetenschap en praktijk treffen elkaar

Artikel delen

Op donderdag 7 maart vindt de 15e Nederlandse Boominfodag plaats bij de Mauritskazerne in Ede. Dit congres over bomen en groene infrastructuur brengt jaarlijks ruim 200 professionals samen voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Sprekers uit binnen- en buitenland behandelen een breed scala aan onderwerpen: van duurzame boombeplanting en de landelijke bomennorm tot de rol van kunstmatige intelligentie in groenbeheer.

Tekst: Annemieke Bos i.o.v. Koninklijke VHG
Beeld: Sasha Ushakova

Jan Willem de Groot tijdens de opening van de Boominfodag 2023 in Velp.

Jan Willem de Groot tijdens de opening van de Boominfodag 2023 in Velp.

Initiatiefnemer Jan Willem de Groot had nooit gedacht dat de regionale bijeenkomst die hij in 2007 samen met vakgenoot Ron Pluijmaekers organiseerde in Lunteren, zou uitgroeien tot dé plek waar professionals hun passie voor bomen delen met gelijkgestemden en nieuwe inzichten opdoen. “Ik had het idee opgedaan tijdens een bezoek aan de Baumpflegedagen in het Duitse Ausburg. Ik keerde daarvan terug met de vraag: waarom hebben we in Nederland niet zoiets? Rond die tijd speelde het probleem van massaria bij platanen. Ron en ik besloten daar een kennisdag over te organiseren. Dat sloeg zo aan dat we het aandurfden om er een landelijk congres van te maken. De rest is geschiedenis.”

IJzersterk concept

Sinds 2019 hebben Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland de organisatie op zich genomen. De Groot is nog altijd wel betrokken bij de samenstelling van het programma. Het concept, gebaseerd op kennisuitwisseling en ontmoeting, is vrijwel onveranderd. De Boominfodag blijkt een goed podium om onderzoeken en andere ontwikkelingen te delen. “Voorop staat dat wetenschappelijke kennis wordt vertaald naar de praktijk. Bij elk thema stellen we de vraag: wat betekent dit dan voor de boomspecialisten in Nederland?”

Boominfodag

Kennisdeling én ontmoeting vormen de pijlers van de Boominfodag.

Kennis uit binnen- en buitenland

Jaarlijks betreden ook sprekers uit het buitenland het podium. “Er is in Nederland veel kennis over bomen, boombeheer en -onderhoud, maar we stellen ons open voor wat er in het buitenland gebeurt en wat we van anderen kunnen leren. Het vak houdt namelijk niet op bij de grens.” Als voorbeeld noemt De Groot de toenmalige New Yorkse boombeheerder Matthew Wells, die in 2013 in Rhenen een presentatie hield over het berekenen van de waarden van bomen met behulp van i-Tree software. “Zijn verhaal heeft ons een zetje in de goede richting gegeven om ook in Nederland ecosysteemdiensten in kaart te gaan brengen met behulp van i-Tree Eco.”

Een ander voorbeeld was de Duitse hoogleraar Claus Matteck die in 2016 uitleg gaf over Visual Tree Assessment (VTA). Dit is een methode om bomen te onderzoeken op eventuele visueel waarneembare gebreken die kunnen leiden tot breuk. “Die methode kenden we al wel, maar om het verhaal en de uitleg erbij van Mattheck zelf te horen was voor veel bezoekers nieuw.”

Ontwerp, groen én civiel

Naast boomverzorgers, -beheerders en -adviseurs trekt het evenement ook geïnteresseerden uit aanpalende vakgebieden, zoals ecologen, landschapsarchitecten, technisch adviseurs en collega’s uit de cultuurtechniek. Een gewenste ontwikkeling, waar de organisatie gericht aan werkt. “De disciplines ontwerp, groen en civiel vinden elkaar steeds meer in de dagelijkse praktijk”, aldus De Groot. “We zorgen er dan ook voor dat je dat in het programma terugziet.”

Naast boomprofessionals trekt de Boominfodag ook geïnteresseerden uit aanpalende vakgebieden.

Naast boomprofessionals trekt de Boominfodag ook geïnteresseerden uit aanpalende vakgebieden.

Sprekers 2024

De sprekers van dit jaar behandelen een breed scala aan onderwerpen. Zo komt Roeland Lelieveld (Gemeente Den Haag) praten over het veen in de Haagse boomsubstraten. Marc Ravesloot (WUR) gaat het hebben over de zouttolerantie van belangrijke laan- en straatbomen. Wim Peeters (Vivis Hogeschool Kortrijk) geeft een presentatie over zijn boek ‘Bomen Beter Begrijpen’. Andere onderwerpen die aanbod komen zijn: het verduurzamen van het aanplanten van bomen (Roel Vermeulen, Vermeulen Boomadvies), de Landelijke Bomennorm (Melanie Brunings, Norminstituut Bomen), de prestatiewaardering van stadsbomen met het oog op de vergroening van de stedelijke omgeving (Ronald van den Brink, Bomenwacht) en Smart Tree Inventory using LiDAR and AI (Sven Konig (greehill). Verder zal Piotr Tyszko-Chmielowiec (Tree Institute Poland) praten over boomverzorging in Oekraïne in oorlogstijd. De Groot verheugt zich op de presentaties, maar vooral op de interactie tussen de deelnemers. “Het is altijd geweldig om de gesprekken te zien tijdens zo’n dag. Als we hiermee inspireren en mensen aan het denken zetten, is onze missie geslaagd!”