Duurzame energieopwekking op locatie met biogas

Artikel delen

De beschikbaarheid van voldoende energie om werkzaamheden uit te kunnen voeren is in veel sectoren een uitdaging. Door allerlei factoren, waaronder stijgende energieprijzen, de steeds strengere emissie-eisen en toenemende moeite om aan een toereikende netaansluiting te komen, zijn energievraagstukken steeds complexer. Bredenoord werkt daarom doorlopend aan nieuwe oplossingen, waaronder een aggregaat op biogas.

Biogas aggregaat

Daarvoor werkt Bredenoord samen met Powercrumbs, de enige Nederlandse leverancier van 100% biogas dat volledig uit restafval wordt gewonnen. Powercrumbs heeft de hele keten op basis van LCA gevalideerd en haalt daarmee een MKI reductie tot 99% ten opzichte van een conventionele oplossing.

Waarom Biogas?

Een biogas aggregaat is een uitstekende keuze voor bouwplaatsen in stedelijke en natuurlijke omgevingen, met name in en rond Natura 2000-gebieden, omdat het op dezelfde schaal als een windmolen wordt ingeschaald wat betreft CO2 uitstoot. Met een biogas aggregaat kunt u profiteren van indrukwekkende milieuprestaties wat betreft emissies: 99% CO2 reductie, 90% NOx reductie t.o.v. de Stage V norm en 99% fijnstof reductie. Daarnaast draagt het biogas aggregaat bij aan een positieve beoordeling bij aanbestedingen, dankzij de zeer gunstige MKI-score.

De nieuwe stap in de energietransitie

Het 70 kVA biogas aggregaat is ideaal voor het gebruik van voer- of werktuigen op een bouwplaats. Het aggregaat is geschikt om zowel kleine als grote elektrische werktuigen van stroom te voorzien. Vooral op locaties waar emissievrij gewerkt moet worden, zoals in Natura 2000-gebieden, kan het 70 kVA biogas aggregaat uitkomst bieden. Kijk voor meer informatie op de website.

Bredenoord
www.bredenoord.com