Negen miljoen voor duurzame infra projecten

Artikel delen

Vanaf 1 juli kunnen aanvragen worden ingediend voor de Specifieke Uitkering Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten (SPUK KCI). De SPUK KCI is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezet om gemeenten en provincies te stimuleren binnen GWW-projecten maatregelen toe te passen die CO2-uitstoot verminderen en een circulaire economie bevorderen.

Wegwerkers gebruiken grote machines om een weg te asfalteren onder een bewolkte hemel.

Het doel van de regeling is om gemeenten en provincies aan te moedigen om bij GWW projecten maatregelen te nemen die bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot en het bevorderen van een  circulaire economie. De regeling focust op projecten die gericht zijn op aanleg en onderhoud van wegverharding en bestrating, bruggen, tunnels of viaducten en waterkeringen, riolering of wegmeubilair.

Inhoudelijk voorwaarden

De maatregelen en activiteiten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt aantonen welke reductie in MKI de maatregelen hebben ten opzichte van de conventionele aanpak.
 • De maatregel moet bijdragen aan één van de volgende circulaire strategieën:
  • Het verminderen van het gebruik van bouwmaterialen of grondstoffen.
  • Het verlengen van de levensduur van objecten.
  • Het nastreven van één of meer van de volgende doelen:
   • Het sluiten van de kringloop door hergebruik of het recyclen van materialen.
   • Het vervangen van duurzame of hernieuwbare materialen, onderdelen of grondstoffen door minder milieubelastende alternatieven.
   • Het vervangen van niet-hernieuwbare materialen of grondstoffen door duurzame of hernieuwbare alternatieven.
  • De maatregelen dienen een Technological Readiness Level (TRL)-niveau van 7 of hoger te hebben.

Let op! De maatregelen of activiteiten hebben geen betrekking op inzet van emissieloos materieel, opwekking van groene energie en aanleg van groenvoorzieningen, straatmeubilair, sportvelden of speelvelden.

Hoogte uitkering en budget

De regeling vergoedt de meerkosten van de maatregelen ten opzichte van een project met conventionele aanpak. Het uitkeringsplafond is vastgesteld op negen miljoen euro, waarbij de onderverdeling als volgt geldt:

 • Aanleg en onderhoud van wegverharding of bestrating: 3,5 miljoen euro
 • Aanleg en onderhoud van bruggen, tunnels en viaducten: 3 miljoen euro
 • Aanleg en onderhoud van waterkeringen, riolering of wegmeubilair: 2,5 miljoen euro

Per gemeente/provincie kan er maximaal € 400.000,- worden aangevraagd. De regeling is verder gericht op de activiteiten die voorafgaand aan de aanvraag nog niet zijn gestart. Na goedkeuring wordt 100% van het toegekende bedrag uitgekeerd.

Naar de regeling: https://duurzame-infra.nl/spuk-kci.