Klimaatadaptief bouwen norm in Zuid-Holland

Artikel delen

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Dat is de gezamenlijke ambitie van 35 Zuid-Hollandse partijen.

De coalitie bestaat uit onder meer bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Op 4 oktober ondertekenen zij het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’, tijdens een congres van de provincie dat in het teken staat van het versnellen van de woningbouw.

Programma van eisen

In de nieuwe ontwerpprincipes voor klimaatadaptief bouwen worden uitgangspunten vastgelegd die leiden tot minder wateroverlast en hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling, en meer biodiversiteit. De coalitie legt deze principes vast in een ‘programma van eisen’ voor klimaatadaptief bouwen dat vanaf begin 2019 gehanteerd wordt, plus een ‘witboek’ met technische en economische mogelijkheden. Bovendien willen de Zuid-Hollandse partners binnen anderhalf jaar een methode opleveren waarmee je kunt bepalen of een bouwproject aan de norm voor klimaatadaptief bouwen voldoet.

Versnellen van verduurzaming

Hessel Heins-Wunderle, regiomanager Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid, is zeer te spreken over het voornemen van de provincie. “Het verduurzamen van de gebouwde omgeving gaat ons aan het hart en als Bouwend Nederland ondersteunen we ook het stimuleren van klimaatadaptief bouwen. Daarom willen we ook betrokken zijn bij het uitwerken van de ontwerpprincipes in een realistisch en voor onze leden werkbaar programma van eisen. Ik sluit niet uit dat wij het convenant later ondertekenen. Daar is het nu nog te vroeg voor, want het programma van eisen is nog niet concreet. Ik vind het belangrijk dat de eisen niet vertragend werken, maar juist zorgen voor versnelling van de verduurzaming.”