Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Artikel delen

Biodiversiteit kan beknopt gedefinieerd worden als een gevarieerde natuur met veel planten- en diersoorten. Hoewel het inzetten op een bedrijventerrein met veel biodiversiteit in eerste instantie misschien niet de meest voor de hand liggende keuze lijkt, kleven er niettemin tal van voordelen aan.

Van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein is het bekend dat het fungeert als een visitekaartje naar klanten en zakenpartners. Biodiversiteit kan een enorm effectieve wijze zijn om de kwaliteit van een bedrijventerrein te verhogen. Hiernaast kan het ook nog eens de overtuiging tot duurzaam ondernemen onderstrepen. Verder is een groene werkomgeving gezond. Zo hebben mensen minder last van stress en depressies in een groene werkomgeving en wordt beweging door een dergelijke omgeving gestimuleerd. Dit betekent weer een hogere arbeidsproductiviteit en een vermindering van het aantal verzuimdagen. Ook spenderen consumenten meer tijd én geld op groene (retail)terreinen en het beheer van natuurlijke terreinen is vaak goedkoper dan conventioneel groenbeheer.

Zorgen voor de aanwezigheid van biodiversiteit op een bedrijventerrein hoeft niet moeilijk te zijn. Wanneer de juiste omstandigheden maar worden gecreëerd, ontstaat het vaak vanzelf. Groene erfafscheidingen en aanplant helpen een handje.