App voor rioolaansluitingen wint RIONEDinnovatieprijs 2019

Artikel delen

Riox van Adaptivity, Rio Brabant en gemeente Oosterhout is door de deelnemers aan de RIONEDdag uitgeroepen tot rioleringsinnovatie van 2019. Met RIOX legt een grondwerker een rioolaansluiting digitaal vast.

Stefan Pols van Adaptivity en Peter van Tilburg van de gemeente Oosterhout presenteerden de nieuwe app voor het inmeten en delen van revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen. “De inlaat wordt ingemeten vanaf een rioolput en vandaaruit wordt de aansluitleiding verder getekend” vertelt Stefan Pols. Peter van Tilburg vult aan: “Een papieren werkbon is niet meer nodig omdat alle gebruikte materialen zijn ingevoerd. Dat scheelt ook in administratie en facturering”.

Peter van Tilburg en Stefan Pols: winnaars RIONEDinnovatieprijs 2019 met RIOX (Foto Stichting RIONED/Michelle Muus)

De deelnemers aan de RIONEDdag van 7 februari in Utrecht kozen de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs na presentaties door de vier genomineerden. De RIONEDdag is het jaarlijkse congres op gebied van stedelijk waterbeheer met dit jaar 660 aanwezigen van gemeenten, waterschappen en bedrijven.

De drie andere nominaties waren Data gedreven rioleringsbeheer; een aanpak voor risicogestuurd rioleringsbeheer op basis van het slim-systeemmodel, RioolScan; een kostenbesparend stappenplan voor het van grof naar fijn opsporen van foutaansluitingen en Smart City Water System; een sensorsysteem dat volcontinu diverse parameters van het water in een rioolbuis meet.