Weinig biodiversiteit dankzij de openbare ruimte

Artikel delen

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet veel overeenkomsten tussen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de door haar opgestelde visie op kringlooplandbouw. Ze wil het realiseren van de visie en het plan laten samenlopen.

Na de landbouw is de openbare ruimte de grootste grondverbruiker in ons land. Het gaat in deze zin over de inrichting, de bouw en het beheer van de openbare ruimte. Deze draagt nu nog onvoldoende bij aan de biodiversiteit. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer, met daarin haar reactie op Deltaplan Biodiversiteit.

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is één van de doelstellingen meer biodiversiteit terug te brengen in de openbare ruimte. Er zijn drie werkroutes beschreven die samen 90% van het Nederlandse landoppervlak bevatten: natuurgebieden, landbouwareaal en de openbare ruimte. Daarnaast bevat het een aanpak voor monitoring om prestaties te optimaliseren en daarmee de effectiviteit van alle inspanningen te verbeteren.