Betere informatievoorziening voor de energietransitie

Artikel delen

De ministeries EZK en BZK willen de informatievoorziening over de energietransitie verbeteren. De regio’s hebben dit nodig voor hun regionale energiestrategieën. In het rapport VIVET doen RVO.nl, Kadaster, CBS, PBL en Rijkswaterstaat hiervoor een aantal aanbevelingen.

Proef met zonnecellen op een vangrail.

Met de energietransitie en de klimaatafspraken van Parijs staat Nederland voor een grote opgave: een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Het nationale klimaatakkoord dat hiervoor is opgesteld, vullen de 30 energie-regio’s verder in met hun regionale energiestrategie (RES) en voeren dit decentraal uit. Een goede informatievoorziening hiervoor is essentieel.

Betere data op één plek

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is om kennis, informatie en data te bundelen op één (virtuele) plek. Informatie over installaties: het vermogen, locatie, verwachte en gerealiseerde opwek, opslag of conversie, leeftijd, type en/of onderhoudssituatie. Met betere data kunnen partijen sneller en tegen lagere (zoek)-kosten informatie verzamelen. Ze kunnen daardoor betere en goed onderbouwde besluiten nemen in hun warmtevisies en ruimtelijke inpassingsplannen.

Meerjarenproject

Daarnaast moeten (wettelijke) belemmeringen rondom de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie worden opgelost. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen om de verbetervoorstellen van VIVET zo snel mogelijk uit te voeren in een meerjarenproject. Een samenwerkingsverband kan hiervoor de opdracht krijgen.