Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied

Artikel delen

Het klimaat verandert. Hierdoor nemen wateroverlast, hittestress en funderingsschade toe. Maatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de negatieve gevolgen van extremer weer fors beperken. Het nieuwe ‘Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied’ van Bouwend Nederland biedt inzicht in overheidsbeleid, ontwikkelingen bij (overheids)opdrachtgevers en technische maatregelen.

Nederland is onvoldoende voorbereid op extremer weer. Niets doen is geen optie. Er zijn veel technische maatregelen mogelijk, maar deze worden nog beperkt toegepast. Bij veel overheden staat het onderwerp op de agenda, maar vaak zijn er geen budgetten en komt Klimaatadaptatie beperkt terug in bouwopdrachten. Maar de kans is groot dat dit de komende jaren fors gaat veranderen. Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid standaard onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Dan krijgen alle bouw- en infrabedrijven in alle markten met het thema te maken.
Met dit handvat biedt Bouwend Nederland bouw- en infrabedrijven praktische informatie rond het in belang toenemende thema Klimaatadaptatie. Bedrijven kunnen zich hiermee verder oriënteren op het thema of actief met opdrachtgevers het gesprek aangaan.

Het Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied biedt inzicht in:
• Ontwikkelingen landelijk en regionaal beleid (en wetgeving)
• Hulpmiddelen en concrete maatregelen
• Inzet Klimaatadaptatie gemeenten (marktonderzoek)
• Voorbeelden klimaatadaptieve bouwprojecten in GWW en B&U

Downloaden? Ga naar www.bouwendnederland.nl en vul in zoekopdracht ‘Handvat klimaatadaptatie’ in.