Innovatieve hechtingslaag verlengt levensduur slijtlagen van stalen bruggen

Artikel delen

In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat innoveert Slurink voor lange termijn voordeel van verhardingsconstructies op stalen bruggen. Met verbeterde duurzame oplossingen gaat de verhardingsconstructie langer mee, waardoor kostbare vervangingen uitgesteld kunnen worden.

“Innovatie van slijtlagen op onze stalen bruggen heeft 35 jaar stil gestaan”, zegt Jan Voskuilen van Rijkswaterstaat. “Omdat de verhardingsconstructies niet zijn verbeterd en de verkeersbelasting in omvang en zwaarte toegenomen is, wordt RWS steeds vaker geconfronteerd met vroegtijdige schades en kortere levensduren. Met nieuwe technieken en materialen, die door de TU Delft uitgebreid zijn onderzocht, kunnen we de levensduur van de slijtlagen met jaren verlengen. Hierdoor kan er een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd worden en tegelijkertijd verminderen we de overlast voor de weggebruikers. Met het proefvak op de Harmsenbrug hebben we de eerste stap genomen en inventariseren we de mogelijkheden op andere bruggen.”

Door het gebruik van bestaande methodieken en materialen op een nieuwe manier toe te passen creëren we een lange levensduur. Bescherming van de stalen ondergrond gecombineerd met een optimale hechtingseigenschap aan gietasfalt wordt niet alleen de levensduur van de stalen brug zelf verlengt, maar ook die van de bovenliggende verhardingsconstructie.

Duurzaamheid gaat verder dan alleen de levensduur van een brug. Milieuaspecten spelen ook een belangrijk rol. De keuze van de te gebruiken constructiematerialen moet naast het voldoen aan de wetgeving en normen ook passen binnen het milieubeleid van de opdrachtgever.

 Slurink

www.slurinkinfra.nl