Goed advies essentieel bij afkoppelen van hemelwaterafvoer

Artikel delen

Met het toenemen van frequentie en volume van extreme regenbuien stimuleren gemeenten het afkoppelen van hemelwaterafvoer van het gemengde rioolstelsel. Daarmee willen ze voorkomen dat de capaciteit van het bestaande rioolstelsel moet worden vergroot. Bovendien hoeft het van zichzelf al schone regenwater dan niet meer te worden gereinigd. Een mooie, kosteneffectieve oplossing. Maar het is zowel voor gemeenten als voor bewoners verstandig deskundig advies in te winnen alvorens de zaag in de regenpijp te zetten.

John Evers: “Rockflow kan altijd bij afkoppelen van hemelwaterafvoer”

afkoppelen van hemelwaterafvoer

Afkoppel tegel bij een project in Maasbracht (Limburg)

LET OP DE ONTLUCHTING

John Evers, senior consultant bij ingenieursbureau Kragten uit Herten (L), is een autoriteit op het gebied van riooltechniek en het oplossen van problemen met water- en stankoverlast. Vooral dat laatste is iets wat hij met grote regelmaat tegenkomt als bij een pand de hemelwaterafvoer onoordeelkundig wordt afgekoppeld. “Mensen realiseren zich niet dat hun regenpijpen bij een gemengd gerioleerde woning ontluchtingskanalen voor het buitenriool vormen. Als je de regenpijpen afkoppelt, houd je alleen de ontspanningsleiding in huis over voor die ontluchting. Om goed te werken moet die ontspanningsleiding door het dak zijn gevoerd en van begin tot eind dezelfde diameter hebben. Is dat niet het geval, dan kun je wachten op stankoverlast.” Neem altijd een deskundige in de arm, is dan ook de belangrijkste raad die Evers particulieren en bedrijven op het hart zou willen drukken wanneer ze overwegen de hemelwaterafvoer van hun woning of bedrijfspand af te koppelen.

BEPERKINGEN

Bij nieuwbouw wordt in de ontwerpfase al rekening gehouden met gescheiden afvoer van vuilwater en regenwater. Bij bestaande bouw, nog altijd zo’n 75% van het woningbestand, moeten oplossingen gezocht worden die bij de situatie passen. Evers: “De beperkingen die je bij afkoppelen tegenkomt hebben over het algemeen te maken met ruimtegebrek, een beperkte doorlatendheid van de grond of een hoge grondwaterstand.”

VEILIGE BUFFER

“Technisch gezien is afkoppelen in combinatie met infiltreren een prima maatregel. De denkfout die mensen maken is dat ze ervan uitgaan dat afkoppelen hetzelfde is als gewapend zijn tegen zware buien, maar dat is niet het geval. Infiltratie is per definitie een trage afvoer van water, terwijl die zware buien heel snel komen, waardoor je het water niet snel genoeg geïnfiltreerd krijgt. Je zult dus bergingen en buffers moeten maken om dat water tijdelijk op te slaan.”

rioolrenovatie

Rockflow bij een rioolrenovatie Maasbracht (Limburg) : particulieren kunnen gebruik maken van het hemelwaterriool om af te koppelen

DE BESTE OPLOSSING

Wat is dan de beste oplossing om het water te bufferen en te infiltreren? Evers: “In principe kan elke oplossing voldoen, maar al naar gelang de omstandigheden heb je voorkeur voor een bepaald product. Bij een hoge grondwaterstand is Rockflow* ideaal, omdat je het meteen onder de fundering kunt aanbrengen. Dat kun je met kratten niet, want daar heb je een dekking van zeker 80 cm nodig. Lava zou weer wel kunnen, maar dat heeft veel minder opnamecapaciteit dan Rockflow met zijn 95% holle ruimte. Dat veel ingenieursbureaus bij infiltratie nog steeds vooral voor kratten kiezen, heeft denk ik te maken met onbekendheid met dit relatief nieuwe product. Bij ons bureau overwegen we altijd alle opties en daarbij komt Rockflow zeer regelmatig naar voren als de beste oplossing. Niet alleen vanwege de extra capaciteit bij een hoge grondwaterstand, ook het feit dat er geen doek omheen hoeft zoals bij infiltratiekratten is een groot voordeel. Doek kan dichtslibben en is niet te reinigen. Met alle gevolgen van dien voor de infiltratiecapaciteit.” De ‘infiltratiehoek’ is een ander voordeel van Rockflow ten opzichte van kratten. “Als je kratten onder de grond inbouwt, krijg je een infiltratiekegel die zich onder een bepaalde hoek naast die krat uitbreidt. Bij Rockflow constateer je dat het water bijna recht naar beneden gaat langs het Rockflow-bed; er is dus nauwelijks sprake van horizontale spreiding. Dat is vooral een groot voordeel wanneer je de infiltratievoorziening dicht naast de fundering ingraaft. Doe je dat met kratten dan krijg je gegarandeerd vocht in de kruipruimte.” Is er een situatie waarbij u de toepassing van Rockflow zou afraden? “Nee, Rockflow kan altijd en werkt altijd. En er zijn situaties waarin het zelfs de enige optie is. Als er sprake is van een ‘badkuip’, een laag gelegen locatie met leembodem en geen mogelijkheid voor een uitlaat, dan is het toepassen van Rockflow eigenlijk de enige manier om het op te lossen.”

puin granulaat

Industrieterrein ROCKWOOL BV – puin granulaat ligt direct op de Rockflow buffer met een minimale inbouwdiepte

*Rockflow is een innovatief watermanagementsysteem van steenwol dat de neerslag van extreem zware regenbuien snel en effectief buffert om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem

https://www.lapinus.com/nl-nl/applications/water-management/