Veiligheidsnorm voor beweegbare bruggen ter commentaar

Artikel delen

De Nederlandse norm voor beweegbare bruggen, NEN 6787 uit 2003, is herzien. Deze nieuwe versie staat nu ter commentaar op de website van NEN. Commentaar kan worden ingediend tot 20 september 2020.

Ontwerp NEN 6787-1:2020 ‘Veiligheid van beweegbare kunstwerken – Deel 1: beweegbare bruggen’ bevat eisen en aanbevelingen voor een veilig ontwerp van beweegbare bruggen over de gehele levensduur van de brug. De beschouwde typen bruggen, gevaarlijke situaties en gevaarlijke gebeurtenissen waarmee rekening is gehouden, zijn in deze norm vastgelegd.

Veiligheid

De eisen op het gebied van functionele veiligheid zijn aanzienlijk gewijzigd (NEN-EN-ISO 13849-1 en NEN-EN-IEC 62061) sinds de editie van NEN 6787 uit 2013. Deze eisen hebben betrekking op de besturingstechnische veiligheid van de brug om veilig te kunnen bewegen. Daardoor is in dit normontwerp veel aandacht aan het aspect functionele veiligheid besteed en is de eerdere verwijzing naar NEN-EN 954-1 verwijderd. In dit normontwerp worden de minimale vereisten aangegeven voor betrouwbaarheidsniveaus (prestatie eisen) van veiligheidsfuncties behorende bij het toepassingsgebied.
Suggesties voor aanpassingen kunnen op dit normontwerp worden geven tot 20 september 2020 via www.normontwerpen.nen.nl. Vul in het zoekvak in: NEN 6787. Alle ontvangen reacties worden door de commissie behandeld en kunnen aanleiding zijn tot aanpassing van de normtekst. Commentaargevers ontvangen altijd een reactie van de commissie.